2. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků  2024/2025

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení,

přihlášky ke studiu můžete podat průběžně do 24. května 2024

 

Přihlášky mohou podávat uchazeči, kteří nebyli přijati v 1. kole přijímacího řízení nebo se vzdali práva na přijetí.

Kritéria zůstávají stejná jako v 1. kole přijímacího řízení zveřejněna u každého oboru jednotlivě.

 

Počty volných míst – tříleté učební obory:

 

Obor         Počet volných míst
26-51-H/01  Elektrikář 14  
26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud  
23-52-H/01  Nástrojař      18
23-55-H/02  Karosář 24 
23-51-H/01  Strojní mechanik  26

                   

Počty volných míst – Jednoleté zkrácené studium – (denní)

 

Obor   Počet volných míst
26-51-H/01  Elektrikář 10 

                      

Počty volných míst – čtyřleté studium s maturitní zkouškou (obor obsahuje i výuční list)

U maturitních oborů platí podmínka, že uchazeč v 1. kole konal JPZ. Jednotná zkouška se v 2. kole nekoná, ale její výsledek z 1. kola se u maturitních oborů povinně zohledňuje. Pokud uchazeč nemá výsledky JPZy z 1. kola, může se hlásit v 2. kole pouze do oborů vzdělání s výučním listem.

 

Obor  Počet volných míst
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 41
23-44-L/01Mechanik strojů a zařízení 20

 

Počty volných míst – dálkové – nástavbovému vzdělávání (tříleté)

U maturitních oborů platí podmínka, že uchazeč v 1. kole konal JPZ. Jednotná zkouška se v 2. kole nekoná, ale její výsledek z 1. kola se u maturitních oborů povinně zohledňuje. Pokud uchazeč nemá výsledky JPZ z 1. kola, může se hlásit v 2. kole pouze do oborů vzdělání s výučním listem.

 

Obor  Počet volných míst
26-41-L/52  Provozní elektrotechnika 13
23-43-L/51  Provozní technika 18

 

 

 

V Nové Pace dne 15. 5. 2024               

Mgr. Pavel Augustin – ředitel školy