3. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků  2024/2025

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení,

přihlášky ke studiu můžete podat průběžně do 4. července 2024

 

Přihlášky mohou podávat uchazeči, kteří nebyli přijati ve 2. kole přijímacího řízení nebo se vzdali práva na přijetí. Počet ppřihlášek je omezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze 1 škola. Může být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole. Obory se neuvádí dle priority.

Kritéria jsou zveřejněna u každého oboru jednotlivě.

 

Počty volných míst – tříleté učební obory:

 

Obor         Počet volných míst
26-51-H/01  Elektrikář  6  
26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud 0
23-52-H/01  Nástrojař      0
23-55-H/02  Karosář  5 
23-51-H/01  Strojní mechanik  7

                   

Počty volných míst – Jednoleté zkrácené studium – (denní)

 

Obor   Počet volných míst
26-51-H/01  Elektrikář 6 

                      

Počty volných míst – čtyřleté studium s maturitní zkouškou (obor obsahuje i výuční list)

U maturitních oborů zohledňujeme výsledek JPZ konaných v 1. kole PŘ. Pokud uchazeč v 1. kole PŘ nekonal JPZ bude vyzván pozvánkou ke složení ŠPZ konané dne 22. 7. 2024.

 

Obor  Počet volných míst
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 4
23-44-L/01Mechanik strojů a zařízení 2

 

Počty volných míst – dálkové – nástavbovému vzdělávání (tříleté)

U maturitních oborů zohledňujeme výsledek JPZ konaných v 1. kole PŘ. Pokud uchazeč v 1. kole PŘ nekonal JPZ bude vyzván pozvánkou ke složení ŠPZ konané dne 22. 7. 2024.

 

Obor  Počet volných míst
26-41-L/52  Provozní elektrotechnika 8
23-43-L/51  Provozní technika 10

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na www.sssenp.cz a na veřejně přístupném místě dne 25. července 2024.

 

V Nové Pace dne 24. 6. 2024               

Mgr. Pavel Augustin – ředitel školy