Aktuální informace

Rada školy schválila 8. 10. 2020 dodatek školního řádu k distanční výuce. Jeho plné znění najdete v záložce Studium – řády školy.
 
Dílny praktického vyučování a školní jídelna jsou uzavřeny od 16. 10. 2020 do odvolání.