Dobrovolné opakování ročníku

Z rozhodnutí MŠMT kvůli COVIDU-19 probíhala výuka odborného výcviku ve školním roce 2020/2021 jen velmi omezenou dobu a teoretická výuka měla převážně distanční formu.

Žáci školy mají možnost požádat ředitele školy o dobrovolné opakování ročníku, tedy i v případě, že jim nehrozí na konci školního roku klasifikace z některého povinného předmětu „nedostatečný“ nebo „nehodnocen“.

Za nezletilé žáky podává žádost řediteli školy zákonný zástupce.

Žádosti přijímá ředitel školy do 4. 6. 2021.