Informace o termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Dle pokynů MŠMT č. j.: MSMT-4337-2021/6 ze dne 15. 3. 2021 oznamujeme všem uchazečům, že termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro všechny obory středního vzdělávání se stanovuje nejdříve na 19. května 2021.

                                                                               Mgr. Zbyněk Hruška

                                                                                     ředitel školy