KONZULTACE V DÍLNÁCH SŠSE V NOVÉ PACE!

Vzhledem k možným konzultacím v poměru 1 učitel – 1 žák probíhá distanční výuka v dílnách OV podle předem určeného harmonogramu.

Sledujte prosím své emailové schránky zřízené školou, kam vám jsou a budou posílány veškeré informace o tom, který den se máte dostavit na konzultace v dílnách OV!