INFORMACE PRO ŽÁKY K NÁVRATU K PREZENČNÍ VÝUCE OD 25.11.2020

Rozhodnutím ministra školství bude dne 25.11.2020  obnovena „prezenční výuka“ u žáků končících ročníků. 

  • Obnovení prezenční výuky se týká tříd EZ, E3S, E3A, E3B, N3O a R4.
  • Obnovení prezenční výuky ve Vrchlabí se týká třídy ML4.
  • U ostatních ročníků bude i nadále (do odvolání) probíhat distanční výuka v teoretickém vyučování.
  • Prezenční výuka v dílnách odborného výcviku je obnovena pro všechny ročníky a to od 25.11.2020 od 7.00 hod pro první ročníky a od 6.00 hod pro všechny ostatní ročníky jak učebních oborů, tak i studijních oborů!
  • Tělesná výchova nebude vyučována.
  • Výuka  bude probíhat za velmi přísných hygienických podmínek, platí stejná pravidla jako před přechodem na distanční výuku, ve všech prostorách školy je povinnost nošení roušek včetně výuky.
  • Je nutné v co největší míře využívat stojanů na dezinfekci (jsou umístěny v prostorách školy), zvýšenou hygienu rukou i ve třídách a dílnách OV, omezit shlukování a dodržovat dané rozestupy (2 m).

SLEDUJTE ZMĚNY V ROZVRHU!

Mgr. Zbyněk Hruška, ředitel školy