ORGANIZACE PRAKTICKÉ ČÁSTI ZÁVĚREČNÝCH UČŇOVSKÝCH ZKOUŠEK 2021

Oznámení o organizaci praktické části závěrečné učňovské zkoušky v Nové Pace, která se koná ve dnech 22. – 23. června 2021.

Konání zkoušky je pro oba dny od 630 do 1400 hod. s přestávkou od 930 do 1000 hod.

Zkouška se koná v budově dílen č. p. 1136 a po zahájení v 630 hod. bude provedeno rozdělení na jednotlivá pracoviště.

UPOZORNĚNÍ! Je důležité dostavil se půl hodiny předem na nutné testování na Covid-19, které nesmí zasahovat do času konání praktické závěrečné učňovské zkoušky!

  • Žáci testovaní při didaktických testech v pondělí 21. 6. nebudou již v dílnách před ZUZ testováni.
  • Dostavte se do budovy dílen tedy již na 600 hod!
  • Během zkoušky není možno mít u sebe mobilní telefon, jiná multimediální zařízení a opustit budovu!
  • Odpovídající pracovní oděv, vlastní nářadí a psací potřeby sebou!

Bc. Radomír Mikyska, ZŘPV