Přijímací řízení 2017/2018

Počty přijímaných uchazečů do oborů vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Obor Kód oboru Forma vzdělávání Délka studia Počet přijímaných Přijímací zkoušky Termín 1. kola přijímacího řízení Lékařské potvrzení
Elektrikář 26-51-H/01 denní 3 roky 30 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 3 roky 30 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Nástrojař 23-52-H/01 denní 3 roky 20 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 3 roky 20 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 denní 4 roky 60 Ano – testy dle JZ

12. 4. 2017

Do 28. 4. 2017 ano
Elektrotechnika 26-41-M/01 denní 4 roky 30 Ano – testy dle JZ

12. 4. 2017

Do 28. 4. 2017 ano
Provozní elektrotechnika 26-41-M/52 dálkové 3 roky 20 Ano – testy dle JZ

12. 4. 2017

Do 28. 4. 2017 ano
Provozní technika 23-43-L/51 dálkové 3 roky 20 Ano – testy dle JZ

12. 4. 2017

Do 28. 4. 2017 ano
Elektrikář 26-51-H/01 denní 1 rok 20 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 1 rok 20 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Nástrojař 23-52-H/01 denní 1 rok 20 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 1 rok 20 Ne Do 28. 4. 2017 ano

 

  • Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nejpozději do 1. března 2017 pro všechny formy vzdělávání.
  • Termín konání přijímací zkoušky: 1. termín 12. 4. 2017 a termín 19. 4. 2017

 

Užitečné odkazy k přijímacímu řízení: