Třídní schůzky 1. ročníku tříd v Nové Pace

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 se od 15 hodin konají třídní schůzky pro 1. ročník v Nové Pace (třídy R1, E1N) v budově školy Kumburská 846, Nová Paka.