Třídní schůzky

Třídní schůzky s rodiči žáků studujících v Nové Pace

se konají ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 15.30

v budově školy v Nové Pace, Kumburská 846.

Třídní schůzky s rodiči žáků studujících ve Vrchlabí

se konají ve středu 10. dubna 2019 od 16.00

v budově školy ve Vrchlabí, Krkonošská 265.