Třídní schůzky

Třídní schůzky s rodiči žáků studujících v Nové Pace

se konají ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 15.30 hod. v budově školy Kumburská 846.