Třídní schůzky

Dne 27. listopadu 2023 od 15:00 se konají třídní schůzky s rodiči žáků studujících v Nové Pace v budově školy Kumburská 846,

dne 28. listopadu 2023 od 15:00 pak s rodiči žáků studujících ve Vrchlabí v budově školy Krkonošská 265.