Třídní schůzky

Dne 3. dubna 2023 od 15:30 se konají třídní schůzky s rodiči žáků studujících v Nové Pace v budově školy Kumburská 846,

dne 4. dubna 2023 od 15:30 pak s rodiči žáků studujících ve Vrchlabí v budově školy Krkonošská 265.