Vydání vysvědčení

V úterý 30. 6. 2020 se koná vydání vysvědčení za školní rok 2019 / 2020 podle následujícího rozpisu:


8.00 hod:

  • třída R1 + E2 – vchod šatnami, učebna č. 2
  • třída R2 – přední vchod do budovy, učebna č. 4

8.30 hod:

  • třída E2N – vchod šatnami, učebna č. 2
  • třída R3 – přední vchod do budovy, učebna č. 4

9.00 hod:

  • třída E1 – vchod šatnami, učebna č. 2
  • třída E1N – přední vchod do budovy, učebna č. 4

9.30 hod:

  • třída E1S – vchod šatnami, učebna č. 2
  • třída E2S – přední vchod do budovy, učebna č. 4

Nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici do 10. 7. 2020 v kanceláři školy u paní Benešové (8.00 – 12.00).


Všichni žáci budou vybaveni rouškou a u vchodu do budovy odevzdají čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem žáka, u zletilých žáků podepsané žákem!

Čestné prohlášení ke stažení zde!