Výsledky 3. kola přijímacího řízení ze dne 29. 6. 2020

Nástavbové vzdělávání (dálkové)

 

26-41-L/52  Provozní elektrotechnika

23-43-L/51  Provozní technika

 

IČ uchazeče Přijímací zkouška        Body celkem Výsledek přijímacího řízení
ČJ M+Fy
EN 296 20 25 45 přijat
         
SN 292 26 36 62 přijat
         
SN 291 24 17 41 přijat
         
SN 190 19 32 51 přijat
         
SN 309 25 22 47 přijat
         
EN 191 26 36 62 přijat

 

Elektrikář, Elektrikář silnoproud  – zkrácené jednoleté

 ESI zkr 295                                                                                       přijat

ESI zkr 286                                                                                       přijat

ESI zkr 264                                                                                       přijat

ESI zkr 267                                                                                       přijat

E zkr 265                                                                                           přijat