Výsledky 3. kola přijímacího řízení.

Nástavbové vzdělávání (dálkové)

26-41-L/52  Provozní elektrotechnika

23-43-L/51  Provozní technika

 

IČ uchazeče Přijímací zkouška ČJ Přijímací zkouška M + Fy Body celkem Výsledek přijímacího řízení
SN 256 30 33 63 přijat
EN 242 20 35 55 přijat
EN 240 17 20 37 přijat
EN 259 6 7 13 přijat

 

V Nové Pace dne 21. 6. 2019
Mgr. Zbyněk Hruška
ředitel školy