Distanční výuka v Nové Pace!

Vážení žáci, rodiče,

z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví bude probíhat na naší škole 12. – 23. 10. 2020 distanční vzdělávání v teoretické výuce, výuka v odborném výcviku pokračuje v těchto dnech prezenční formou.

Ve dnech 26. – 27. 10. 2020 mají žáci volno udělené ministerstvem školství, 28. 10. je státní svátek a 29. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Domov mládeže i školní jídelna zůstává v době distanční výuky v provozu. Pokud některý žák nebude chtít chodit na oběd, musí si obědy odhlásit a to nejlépe na webových stránkách vpravo v záložce ODKAZY – Objednávání a rušení obědů.

Podle novely školského zákona č. 349/2020 Sb. jsou žáci povinni se vzdělávat v této situaci distančním způsobem.

Výuka bude probíhat prostřednictvím školních emailů, žáci jsou povinni se přihlásit do učeben, které založili vyučující.

Omlouvání absence pokračuje podle školního řádu jako při prezenční výuce (do 3 kalendářních dnů po začátku absence).

Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud se žákem nebo jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Pokud ještě žák nemá zprovozněný školní email, návod najde na stránkách školy v záložce studium.

Případné problémy konzultujte s třídním učitelem nebo se správcem IT Bc. Radomírem Mikyskou nebo Petrem Lízrem

Pokud žák nemá technické možnosti k tomu, aby se zapojil do distanční výuky, musí informovat třídního učitele a budou mu po dohodě nabídnuty individuální konzultace i náhradní způsob předávání učebních materiálů.

 Sledujte webové stránky školy, kde budete včas informováni o případných změnách!

 

Mgr. Milena Mužíčková, zástupkyně ředitele školy.