E-Podatelna

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, datové schránky, nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD). Nosič můžete doručit do podatelny Integrované střední školy v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: je nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§11 zákona č. 227/2000 Sb.). Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

 1. Adresa elektronické podatelny: podatelna@sssenp.cz
 2. Identifikátor datové schránky: p4hdwww
 3. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
 • formát *.TXT (prostý text)
 • formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
 • formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Exel)
 • formát *.jpg, *.jpe, *.jpeg, *. png (grafický formát)
 • formát *.pdf (Portable Document Format)
 1. Seznam povolených typů nosičů dat
 • CD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD
 • USB
 1. Adresa umístění elektronické podatelny

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Kumburská 846
509 01 Nová Paka

 1. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat

Pondělí – pátek 6.00 – 14.30 hodin 

 1. Příjem a zpracování elektronických podání
 • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.
 • Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
 • Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace se Střední školou strojírenskou a elektrotechnickou vedena výhradně v listinné podobě.
 • Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby školy. Další zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).