Přijímací řízení – jaro 2024

Počty přijímaných uchazečů do oborů vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Obor Kód oboru Forma vzdělávání Délka studia Počet přijímaných Přijímací zkoušky Výuka probíhá v místě Lékařské potvrzení
Učební obory  – tříleté s výučním listem
Elektrikář 26-51-H/01 denní 3 roky 30 NE Nová Paka ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 3 roky 30 NE Nová Paka ANO
Nástrojař 23-52-H/01 denní 3 roky 20 NE Nová Paka ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 3 roky 20 NE Nová Paka ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 3 roky 30 NE Vrchlabí ANO
Karosář 23-55-H/02 denní 3 roky 30 NE Vrchlabí ANO
Maturitní obory – čtyřleté denní studium (ve 3. ročníku je možné získat výuční list)
Mechanik elektrotechnik L0+H 26-41-L/01 denní 4 roky 60 ANO – testy dle JZ

 

12. 4.2024

Nová Paka ANO

Mechanik strojů a zařízení L0+H

23-44-L/01 denní 4 roky 30 ANO – testy dle JZ

 

12. 4.2024

Vrchlabí ANO
Nástavbové studium – při zaměstnání
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 Dálkové

 

(nástavba)

3 roky 30 ANO – testy dle JZ

 

12. 4.2024

Nová Paka NE
Provozní technika 23-43-L/51 Dálkové

 

(nástavba)

3 roky 20 ANO – testy dle JZ

 

12. 4.2024

Nová Paka NE
Zkrácené jednoleté studium
Elektrikář 26-51-H/01 denní 1 rok 15 ŠPZ Nová Paka ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 1 rok 20 ŠPZ Nová Paka ANO
  • Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nejpozději do 20. února 2024 pro všechny formy vzdělávání.
  • Termín konání jednotné zkoušky: v pátek 12. dubna a v pondělí 15. dubna 2024

 MOŽNOSTI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

  1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovemmentu nebo Bankovní identita)
  2. Podáním výpisu vytištěného z online systému
  3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Užitečný odkaz: Rodiče – Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Místa konání přijímacích zkoušek:

  • pro obory v Nové Pace na adrese: Kumburská 846, 509 01 Nová Paka
  • pro obory ve Vrchlabí na adrese: Krkonošská 265, 543 01 Vrchlabí

Užitečné odkazy k přijímacímu řízení:

Denní forma/ nástavbové studium/ zkrácené studium.

Názorné video k vyplňování přihlášky:

https://www.youtube.com/watch?v=Q4YjKGuO3T0

  • Přílohy k přihlášce: budou v systému Dipsy.cz při vyplňování elektronické přihlášky v nabídce, a pro papírovou podobu podání přihlášky jsou k vytištění zde: