Přijímací řízení 2020/2021

Počty přijímaných uchazečů do oborů vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Obor Kód oboru Forma vzdělávání Délka studia Počet přijímaných Přijímací zkoušky Výuka probíhá v místě Lékařské potvrzení
Učební obory  – tříleté s výučním listem
Elektrikář 26-51-H/01 denní 3 roky 30 NE Nová Paka ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 3 roky 30 NE Nová Paka ANO
Nástrojař 23-52-H/01 denní 3 roky 20 NE Nová Paka ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 3 roky 20 NE Nová Paka ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 3 roky 30 NE Vrchlabí ANO
Karosář 23-55-H/02 denní 3 roky 30 NE Vrchlabí ANO
Maturitní obory – čtyřleté denní studium
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 denní 4 roky 30 ANO – testy dle JZ

14.4. 2020

Nová Paka ANO
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 denní 4 roky 25 ANO – testy dle JZ

14.4. 2020

Vrchlabí ANO
Nástavbové studium – při zaměstnání
Provozní elektrotechnika 26-41-M/52 Dálkové

(nástavba)

3 roky 20 ANO – testy dle JZ

14.4. 2020

Nová Paka ANO
Provozní technika 23-43-L/51 Dálkové

(nástavba)

3 roky 20 ANO – testy dle JZ

14.4. 2020

Nová Paka ANO
Zkrácené jednoleté studium
Elektrikář 26-51-H/01 denní 1 rok 20 NE Nová Paka ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 1 rok 20 NE Nová Paka ANO
Nástrojař 23-52-H/01 denní 1 rok 20 NE Nová Paka ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 1 rok 20 NE Nová Paka ANO
  • Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nejpozději do 1. března 2020 pro všechny formy vzdělávání.
  • Termín konání přijímací zkoušky: 1. termín 14. 4. 2020 a termín 15. 4. 2020

 

Důležité upozornění: Přihlášky pro všechny nabízené obory jak z Vrchlabí, tak z Nové Paky zasílejte na adresu Střední škola strojírenská a elektrotechnická se sídlem Kumburská 846, 509 01  Nová Paka. Zde se budou konat i jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých maturitních oborů a nástavbového studia.

 

Užitečné odkazy k přijímacímu řízení:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/zakladni-informace

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_MA-ctyrlete-obory.pdf

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/specifikace-pozadavku/JP17_Specifikace_pozadavku_CJL-ctyrlete-obory.pdf

  • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/uprava-podminek/Vyhlaska_353_platne_zneni_01-11-2018.pdf

  • Sdělení MŠMT – Termíny jednotné přijímací zkoušky

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/zakladni-informace/termin-a-misto-konani-jednotnych-testu

  • Informace MŠMT k podpůrným opatřením při přijímacím řízení

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/uprava-podminek/vyhlaska_27_2016_k_1_1_2020.pdf

  • Formuláře přihlášky ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Denní formy:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Formulare_prihlasek/Prihlaska_SS_20192020_denni_edit.pdf

Nástavbové studium:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Formulare_prihlasek/Prihlaska_SS_20192020_nastavba_edit.pdf

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss