Přijímací řízení 2022/2023

Počty přijímaných uchazečů do oborů vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Obor Kód oboru Forma vzdělávání Délka studia Počet přijímaných Přijímací zkoušky Výuka probíhá v místě Lékařské potvrzení
Učební obory  – tříleté s výučním listem
Elektrikář 26-51-H/01 denní 3 roky 30 NE Nová Paka ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 3 roky 30 NE Nová Paka ANO
Nástrojař 23-52-H/01 denní 3 roky 20 NE Nová Paka ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 3 roky 20 NE Nová Paka ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 3 roky 30 NE Vrchlabí ANO
Karosář 23-55-H/02 denní 3 roky 30 NE Vrchlabí ANO
Maturitní obory – čtyřleté denní studium
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 denní 4 roky 34 ANO – testy dle JZ

 

12. 4.2022

Nová Paka ANO
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 denní 4 roky 25 ANO – testy dle JZ

 

12. 4.2022

Vrchlabí ANO
Nástavbové studium – při zaměstnání
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 Dálkové

 

(nástavba)

3 roky 30 ANO – testy dle JZ

 

12. 4.2022

Nová Paka ANO
Provozní technika 23-43-L/51 Dálkové

 

(nástavba)

3 roky 20 ANO – testy dle JZ

 

12. 4.2022

Nová Paka ANO
Zkrácené jednoleté studium
Elektrikář 26-51-H/01 denní 1 rok 20 NE Nová Paka ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 1 rok 20 NE Nová Paka ANO
Nástrojař 23-52-H/01 denní 1 rok 20 NE Nová Paka ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 1 rok 20 NE Nová Paka ANO
  • Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nejpozději do 1. března 2022 pro všechny formy vzdělávání.
  • Termín konání přijímací zkoušky: 1. termín 12. 4. 2022 a 2. termín 13. 4. 2022

 

Důležité upozornění: Přihlášky pro všechny nabízené obory jak z Vrchlabí, tak z Nové Paky zasílejte na adresu Střední škola strojírenská a elektrotechnická se sídlem Kumburská 846, 509 01  Nová Paka. Zde se budou konat i přijímací zkoušky do čtyřletých maturitních oborů a nástavbového studia.

Užitečné odkazy k přijímacímu řízení:

  • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/vyhlaska_353_2016_od_7_5_2020.pdf

  • Informace MŠMT k přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

  • Jednotné přijímací zkoušky – užitečné odkazy

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

  • Formuláře přihlášky ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Denní formy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Nástavbové studium:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss