Přijímací řízení 2018/2019

Počty přijímaných uchazečů do oborů vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Obor Kód oboru Forma vzdělávání Délka studia Počet přijímaných Přijímací zkoušky Termín výsledků        1. kola přijímacího řízení Lékařské potvrzení
Učební obory  – tříleté s výučním listem
Elektrikář 26-51-H/01 denní 3 roky 30 NE Do 28. 4. 2018 ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 3 roky 30 NE Do 28. 4. 2018 ANO
Nástrojař 23-52-H/01 denní 3 roky 20 NE Do 28. 4. 2018 ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 3 roky 20 NE Do 28. 4. 2018 ANO
Maturitní obory – čtyřleté denní studium
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 denní 4 roky 34 ANO – testy dle JZ

12. 4. 2018

Do 28. 4. 2018 ANO
Nástavbové studium – při zaměstnání
Provozní elektrotechnika 26-41-M/52 Dálkové

(nástavba)

3 roky 50 ANO – testy dle JZ

12. 4. 2018

Do 28. 4. 2018 ANO
Provozní technika 23-43-L/51 Dálkové

(nástavba)

3 roky 20 ANO – testy dle JZ

12. 4. 2018

Do 28. 4. 2018 ANO
Zkrácené jednoleté studium
Elektrikář 26-51-H/01 denní 1 rok 20 NE Do 28. 4. 2018 ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 1 rok 20 NE Do 28. 4. 2018 ANO
Nástrojař 23-52-H/01 denní 1 rok 20 NE Do 28. 4. 2018 ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 1 rok 20 NE Do 28. 4. 2018 ANO
  • Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nejpozději do 1. března 2018 pro všechny formy vzdělávání.
  • Termín konání přijímací zkoušky: 1. termín 12. 4. 2018 a termín 16. 4. 2018

Důležité upozornění: Činnost Integrované střední školy v Nové Pace bude s účinností od 1. 7. 2018 vykonávat příspěvková organizace s názvem Střední škola strojírenská a elektrotechnická se sídlem Kumburská 846, 509 01  Nová Paka.

 

Užitečné odkazy k přijímacímu řízení:

 

Formuláře přihlášky ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018: