Přijímací řízení 2023/2024

Počty přijímaných uchazečů do oborů vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Obor Kód oboru Forma vzdělávání Délka studia Počet přijímaných Přijímací zkoušky Výuka probíhá v místě Lékařské potvrzení
Učební obory  – tříleté s výučním listem
Elektrikář 26-51-H/01 denní 3 roky 30 NE Nová Paka ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 3 roky 30 NE Nová Paka ANO
Nástrojař 23-52-H/01 denní 3 roky 20 NE Nová Paka ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 3 roky 20 NE Nová Paka ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 3 roky 30 NE Vrchlabí ANO
Karosář 23-55-H/02 denní 3 roky 30 NE Vrchlabí ANO
Maturitní obory – čtyřleté denní studium (ve 3. ročníku je možné získat výuční list)
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 denní 4 roky 30 ANO – testy dle JZ

 

12. 4.2022

Nová Paka ANO
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 denní 4 roky 25 ANO – testy dle JZ

 

13. 4.2023

Vrchlabí ANO
Nástavbové studium – při zaměstnání
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 Dálkové

 

(nástavba)

3 roky 30 ANO – testy dle JZ

 

13. 4.2023

Nová Paka ANO
Provozní technika 23-43-L/51 Dálkové

 

(nástavba)

3 roky 20 ANO – testy dle JZ

 

13. 4.2023

Nová Paka ANO
Zkrácené jednoleté studium
Elektrikář 26-51-H/01 denní 1 rok 20 NE Nová Paka ANO
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 1 rok 20 NE Nová Paka ANO
Nástrojař 23-52-H/01 denní 1 rok 20 NE Nová Paka ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 1 rok 20 NE Nová Paka ANO
  • Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nejpozději do 1. března 2023 pro všechny formy vzdělávání.
  • Termín konání přijímací zkoušky: 1. termín 13. 4. 2023 a 2. termín 14. 4. 2023

 

ADRESA PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Kumburská 846, 509 01 Nová Paka, nebo osobně donést do kanceláře školy v

  • Nové Pace: Kumburská 846, 509 01 Nová Paka
  • ve Vrchlabí: Krkonošská 265, 543 01 Vrchlabí

Místa konání přijímacích zkoušek:

  • pro obory v Nové Pace na adrese: Kumburská 846, 509 01 Nová Paka
  • pro obory ve Vrchlabí na adrese: Krkonošská 265, 543 01 Vrchlabí

Užitečné odkazy k přijímacímu řízení:

Denní formy:

Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf (cermat.cz)

Nástavbové studium:

Prihlaska_SS_nastavby_editovatelna.pdf (cermat.cz)