Certifikát ISO 50001 a Energetická politika – dokumenty

V letošním roce získal Královéhradecký kraj certifikaci dle ČSN EN ISO 50001 hospodaření s energií pro vybrané organizace a právě naší organizace se tato certifikace týká a jsme uvedeni v příloze Certifikátu.

Zde můžete shlédnout uvedený Certifikát a Energetickou politiku:

Pro kraj je zisk tohoto certifikátu dobrou vizitkou, certifikace podle ČSN EN ISO 50001 není dosud běžná.