Výuční list za 1 rok!

Nabízíme zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem v oborech:

23-52-H/01 Nástrojař

23-56-H/01 Obráběč kovů

26-51-H/01 Elektrikář

26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud

Studium je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.

Délka studia: 1 rok denního studia

Organizace studia: čtrnáctidenní cyklus (týden teorie, týden praxe)

  • Teoretická výuka obsahuje pouze odborné předměty.
  • Praktická výuka probíhá v Centru odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl SŠSE Nová Paka.

Vstupní předpoklady žáků:

  • úspešné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem
  • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

INFORMACE:

Tel: +420 493 723 727

E-mail: sarka.benesova@sssenp.cz

Web: www.sssenp.cz