Výuční list za 1 rok!

Nabízíme zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem v oborech:

26-51-H/01 Elektrikář

26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud

Délka studia: 1 rok denního studia

Organizace studia: čtrnáctidenní cyklus (5 dnů teorie, 5 dnů praxe). Teoretická výuka obsahuje pouze odborné předměty. Praktická výuka probíhá v Centru odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl při SŠSE Nová Paka.

Vstupní předpoklady žáků:

  • Studium je určeno pro uchazeče, kteří absolvovali úspěšně čtyři roky studia maturitního oboru (nemusí být zakončeno maturitní zkouškou), nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.
  • Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

INFORMACE:

Tel: +420 493 723 727

E-mail: sarka.benesova@sssenp.cz

Web: www.sssenp.cz