Aktuálně

KONZULTACE V DÍLNÁCH SŠSE V NOVÉ PACE!

Vzhledem k možným konzultacím v poměru 1 učitel – 1 žák probíhá distanční výuka v dílnách OV podle předem určeného harmonogramu.

Sledujte prosím své emailové schránky zřízené školou, kam vám jsou a budou posílány veškeré informace o tom, který den se máte dostavit na konzultace v dílnách OV!

 

Změna termínů maturitních a závěrečných učňovských zkoušek

V souvislosti s opatřením obecné povahy MŠMT (MSMT 3267/2021-1 a MSMT – 3258/2021-1) rozhodl ředitel školy o změně termínů maturitních a závěrečných zkoušek a dalších opatřeních.

Změny termínů jsou zveřejněny v termínovém plánu školy, který najdete na
webových stránkách školy v záložce „Studium“.

Příprava k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury a z cizích
jazyků bude trvat 15 minut.

Závěrečná učňovská zkouška se bude skládat pouze z písemné a praktické
části.

Mgr. Milena Mužíčková, zástupkyně ředitele.

Anastázie Gavendová letos opět úspěšnou účastnicí Geologické olympiády

I v době distanční výuky se najdou žáci, kteří chtějí dělat něco navíc a přihlásí se například do některé z předmětových soutěží. Anastázie Gavendová ze třídy R2 se v lednu zúčastnila Geologické olympiády, která se letos konala trochu v jiné podobě než loni, ale opět online. Stázka zvládla úspěšně školní kolo a postoupila do kola okresního, kde se umístila na krásném sedmém místě. Konkurence byla veliká a Stázka dokonce dosáhla takového bodového hodnocení, že překonala celostátní průměr. Vzhledem k tomu, že se na naší škole nevyučuje zeměpis ani biologie, natož geologie, je to opravdu veliký úspěch a Stázce touto cestou gratulujeme! Vzhledem k epidemiologické situaci zatím není známa forma krajského kola, a tak není ještě rozhodnuto, kolik účastníků do něho nakonec postoupí. Pokud by se kolo konalo opět online, je tu možnost postupu většího počtu soutěžících, tak uvidíme, jestli to bude i případ naší žákyně.

 

       Mgr. Olga Vitvarová

Ukončování posledního ročníku vzdělávání.

Vzhledem k doporučení MŠMT ředitel školy rozhodl, že výuka ve 2. pololetí v posledním ročníku vzdělávání se zaměří pouze na předměty související s maturitní zkouškou a praktické vyučování (v maturitních oborech) a na předměty související se závěrečnou učňovskou zkouškou a praktické vyučování (v učebních oborech).

Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze
z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/21 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat komisionální zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku do konce března 2021, pokud o to žák ředitele školy požádá.

K závěrečné učňovské zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí školního roku 2020/21 závěrečného ročníku oboru vzdělání.

Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/21 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat komisionální zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku do konce května 2021, pokud o to žák ředitele školy požádá.

Mgr. Milena Mužíčková, zástupkyně ředitele

DISTANČNÍ VÝUKA POKRAČUJE!

Vážení žáci, rodiče,

Od pondělí 1. února dále pokračuje distanční výuka až do odvolání!

Vzdělávání touto formou je podle novely školského zákona č. 349/2020 Sb. pro žáky povinné.

Výuka bude opět probíhat prostřednictvím školních emailů, žáci jsou povinni se přihlásit do učeben, které založili vyučující.

Omlouvání absence pokračuje podle školního řádu jako při prezenční výuce (do 3 kalendářních dnů po začátku absence).

Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud se žákem nebo jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Pokud žák nemá technické možnosti k tomu, aby se zapojil do distanční výuky, musí informovat třídního učitele a budou mu po dohodě nabídnuty individuální konzultace i náhradní způsob předávání učebních materiálů.

Školní jídelna nebude v provozu.

Sledujte webové stránky školy, kde budete včas informováni o případných změnách!

 Mgr. Milena Mužíčková, zástupkyně ředitele školy.

Den otevřených dveří!

Máte v plánu navštívit naši školu v den otevřených dveří?

Dnešní situace nám neumožňuje přivítat vás u nás  ve škole v plánovaných dnech 24. listopadu v Nové Pace a 26. listopadu ve Vrchlabí, ale nabízíme možnost zhlédnout video o oborech naší školy.

PREZENTACE ŠKOLY

Úspěšná účast našich žáků v soutěži Logická olympiáda 2020

 

  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky a jako jedna z mála školních soutěží se mohla konat i za letošní poněkud složité epidemiologické situace, protože její základní kolo probíhalo formou online testu, který si mohl každý soutěžící vypracovat v klidu domova.

  Do letošního ročníku se zaregistrovalo celkem 63 770 soutěžících z 3143 škol. Mezi nimi byli i čtyři žáci z naší školy, Vojtěch Šťastný z R1, Anastázie Gavendová a Jonáš Skuhrovec z R2 a Josef Hádek z R3. Všichni čtyři soutěžili v kategorii C – studenti středních škol, a bojovali tak spolu s dalšími 12240 řešiteli z celé republiky. Většina účastníků byli studenti gymnázií. V Královehradeckém kraji se zaregistrovalo v této kategorii celkem 690 účastníků. Základní kolo se konalo ve dnech 15. – 21. 10. 2020.

   Ve veliké konkurenci si ovšem naši žáci vedli výborně. Nejlépe dopadl Josef Hádek, který porazil zhruba 72 % všech účastníků své kategorie a umístil se tak na krásném 3351. – 3471. místě, v kraji potom na 173. – 184. místě. Druhým nejlepším byl Jonáš Skuhrovec, který obsadil 3845.- 3971. místo v republice a 204.- 211. místo v kraji, porazil tak zhruba 68 % všech zúčastněných středoškoláků. Výsledky obou žáků jsou opravdu výborné, chybělo jen málo k tomu, aby skončili v první čtvrtině startovního pole a také málo k postupu do krajského kola.

   I další dva naši soutěžící, Anastázie Gavendová a Vojtěch Šťastný, mohou být se svými výsledky spokojeni. Oba porazili více než 25 % soutěžících, čímž se zařadili mezi úspěšné řešitele soutěže. Anastázie porazila přibližně 42 % a Vojtěch 31 % účastníků své kategorie.

Všem čtyřem žákům gratulujeme ke krásným výsledkům!!!

Mgr. Olga Vitvarová

Zahájení výuky ve školním roce 2020/21

Výuka ve školním roce 2020/21 bude zahájena 1. 9. 2020 (1. ročník a zkrácené jednoleté studium od 10.00, postupové ročníky od 7.55).

Při vstupu do budovy bude žákům změřena teplota, žáci musí být vybaveni rouškou! Rodičům nebude vstup do budovy povolen.

Žádáme rodiče, aby do školy poslali pouze zdravé žáky. Pokud se v nedávné době vrátili ze zahraniční dovolené, doporučujeme prvních 14 dní po návratu bez školní docházky.

Ředitel školy, Mgr. Zbyněk Hruška

Výuka v dálkové formě studia ve školním roce 2020/21

Výuka v dálkové formě studia bude ve školním roce 2020/21 probíhat v těchto dnech:
 
  • pro 1. ročník (třída E1S) se budou konat konzultace každý lichý týden ve čtvrtek od 7.00 do 16.45, první konzultace proběhne 10. 9. 2020 od 7.55
  • pro 2. ročník (třída E2S) se budou konat konzultace každý sudý týden v úterý od 7.00 do 16.45, první konzultace proběhne 15. 9. 2020 od 7.00
  • pro 3. ročník (třída E3S) se budou konat konzultace každý sudý týden ve středu od 7.00 do 16.45, první konzultace proběhne 2. 9. 2020 od 7.00