Aktuálně

Výsledky přijímacího řízení

Zde naleznete výsledky přijímacího řízení dle jednotlivých oborů ve formátu PDF:

ORGANIZACE PRAKTICKÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020 TŘÍDY R4

Dne 8. – 9. června se koná praktická část maturitní zkoušky třídy R4.

Zkouška začíná každý den v 7 hod. v dílnách SŠSE Nová Paka, Kumburská 1136.

  • Každý žák musí mít pro vstup do školy vlastní roušku, nebo obdobnou ochranu dýchacích cest.
  • Dále každý musí vždy před příchodem do školy odevzdat vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které si stáhnete ze školních stránek SŠSE Nová Paka.
  • Bez roušek a prohlášení nebude do budovy školy umožněn přístup.
  • Také není umožněn vstup do šaten, na závěrečnou zkoušku přijďte tedy již oblečeni v pracovním oděvu a pracovní obuvi.
  • Svačinu a pití si vezměte sebou, nebude zajišťováno!
  • Vlastní nářadí sebou!

Z rozhodnutí ředitele!

Žáci postupových ročníků NENASTUPUJÍ od 8. 6. 2020 do 29. 6. 2020 k výuce do školy.

Výuka bude dokončena stávajícím vzdáleným způsobem.

Vyhláška – metodika hodnocení druhého pololetí 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na nouzový stav a přijatá opatření připravilo speciální zákon, který se týká těch studentů, kteří v tomto školním roce svá studia uzavírají, ať už se jedná o učební obory ve smyslu závěrečných zkoušek či středoškoláky – maturanty. Speciální úprava se týká také těch, kteří budou v letošním roce skládat přijímací zkoušky na střední školy:

Vyhláška – metodika hodnocení