Budovy školy

Ředitelství, teoretická výuka

icon mapNaše škole sídlí v ulici Kumburské. V č.p. 846 je vedení školy a učebny pro běžnou výuku … fotka budovy, fotka z interiéru učeben.

Praktická výuka – dílny, teoretická výuka

Odborný výcvik probíhá v dílnách…(upravit název), kde jsou speciální odborné učebny, dílny atd..
Fotky exteriéru, interiéru,