Obecně o škole

Střední škola strojírenská a elektrotechnická slučuje střední odbornou školu a střední odborné učiliště a zajišťuje výuku ve studijních i v učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny maturitní zkouškou, učební obory závěrečnou zkouškou s výučním listem. Výuka umožňuje vzájemnou prostupnost mezi studijními a učebními obory. To dovoluje žákům podle dosahovaných výsledků ve studiu přestupovat do jiného oboru i v průběhu studia. Škola připravuje děvčata a chlapce v elektrotechnických a strojírenských oborech. Absolventi učebních oborů mají možnost získat maturitu v nástavbovém denním nebo dálkovém studiu. Škola má vlastní jídelnu s kuchyní. Pro žáky ze vzdálenějších míst škola zajišťuje ubytování a celodenní stravování v domově mládeže, který je v blízkosti správní budovy.
Původní průmyslová škola pokračovací byla založena v roce 1885. Současným zřizovatelem Střední školy strojírenské a elektrotechnické je Královéhradecký kraj.

Výuka probíhá ve třech objektech v Nové Pace a ve dvou objektech ve Vrchlabí.

V hlavním objektu v Kumburské 846 v Nové Pace jsou učebny pro výuku teoretických předmětů, školní jídelna a slouží i jako správní budova.

IMG_0586

V objektu v Kumburské ulici 1136 v Nové Pace je v centru odborného vzdělávání zajišťována praktická výuka studijních a učebních oborů a jsou zde také odborné učebny, laboratoře a specializovaná pracoviště.

IMG_0570

Za budovou centra odborného vzdělávání v areálu školy je také umístěna budova nástrojárny.

 IMG_0575

Škola je vybavena moderními přístroji. Má několik učeben výpočetní techniky, jazykových učeben, specializovaných učeben a laboratoří.
Objekty pro teoretické vyučování se nacházejí v blízkosti železniční zastávky i autobusového nádraží.