Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a strojírenský průmysl

Předmětem zadání byl nákup uvedených strojů pro dovybavení učeben praktické výchovy:

  • hloubička s příslušenstvím
  • soustružnické centrum pro výuku – 2 ks
  • frézka na tištěné stroje
  • souprava pro SMT technologii
  • bruska s příslušenstvím

Tyto stroje jsou používány k výuce odborných předmětů oborů nástrojářů, elektrikářů a mechaniků elektroniků.

Projekt byl spolufinancován z regionálního operačního programu EU.

TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

ROPIDB