Modernizace školy

Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a strojírenský průmysl

Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a strojírenský průmysl

Nové napojení kanalizace

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla „Nové napojení
kanalizace“, Kumburská 1136, 509 01 Nová Paka viz. přiložená dokumentace:

Napojení kanalizace – výzva k podání nabídky

SoD napojení kanalizace ISŠNP

Krycí list – příloha

Původní dokumentace

 

Centrum odborného vzdělávání

V březnu 2012 byla zahájena realizace projektu s názvem „Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl“, jehož cílem je zlepšit provozní a materiálně-technické zázemí odborných učeben pro praktickou výuku v objektu dílen ISŠ Nová Paka v Kumburské ulici.

Výměna oken

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla „Výměna oken a vstupních dveří“ včetně provedení souvisejících stavebně-montážních prací, likvidace a uložení demontovaného a přebytečného materiálu na skládku, a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami nezbytnými k provozu stavby.

Inteligentní systém ego-n

Ve školním roce 2011/12 byl za finanční podpory Královéhradeckého kraje realizován projekt s názvem” Inteligentní systém Ego-n® ve výuce elektrikář silnoproud.”

Propagace učebních oborů

Ve školním roce 2011/12 byl za finanční podpory Královéhradeckého kraje realizován projekt s názvem

„ Propagace učebních oborů elektrikář, nástrojař a obráběč kovů“, evidovaný pod číslem 11SMV 03.