Šablony I – Moderní vzdělávání na SŠSE Nová Paka

 

 

 

Název projektu: Šablony I – Moderní vzdělávání na SŠSE Nová Paka

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003486

Období realizace: 1. 9. 2023 – 31.1.2026

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_003 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Z finančních prostředků realizujeme následující aktivity:

• Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
• Inovativní vzdělávání žáků v SŠ