Projekt IPo

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Informace o projektu Ve školním roce 2013 – 2014 a 2014 – 2015 bude na Integrované střední škole v Nové Pace realizován projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, který je podpořen dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). V rámci tohoto projektu se zaměříme na podporu technických učebních oborů, především […]