Soutěže

Anastázie Gavendová a Vojtěch Macháček účastníky okresního kola Geologické olympiády

 

 Geologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalosti geologických disciplín pořádaná Masarykovou univerzitou v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Letošního ročníku GO se v kategorii středních škol zúčastnili Anastázie Gavendová a Vojtěch Macháček z R1. Úspěšně prošli školním kolem, které se konalo 7. 1. 2020. Oba, Anastázie dokonce s velmi pěkným počtem bodů, postoupili do okresního kola, které proběhlo 29. 1. 2020. Obě kola se konala přímo na naší škole formou třicetiminutového online testu, který byl okamžitě vyhodnocen, takže soutěžící věděli ihned, kolika bodů dosáhli.

   V okresním kole byl bodový zisk obou našich soutěžících vyrovnaný, ale bohužel nestačil na postup do krajského kola. I tak si oba zaslouží pochvalu

za vzornou reprezentaci naší školy, jejíž zaměření není geologické. Nejvyšší počet bodů získali studenti gymnázií a členové přírodovědných kroužků při DDM, kteří jsou na podobné soutěže dlouhodobě připravováni.

   Pokud se chcete o soutěži dozvědět více, navštivte stránky GO https://www.geologicka-olympiada.cz/.

 

       Mgr. Olga Vitvarová

Logická olympiáda 2019 

Jonáš Skuhrovec a Anastázie Gavendová účastníky Logické olympiády 2019                                                                                                    

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

Letos se do soutěže zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 mateřských, základních a středních škol, což je nejvíce v historii soutěže.  Mezi nimi byli i dva naši odvážní soutěžící z R1 Jonáš Skuhrovec a Anastázie Gavendová. Úkolem soutěžících bylo v daném termínu a omezeném čase samostatně vypracovat test plný logických úloh, který jim byl po přihlášení do soutěže vygenerován počítačem. 

Jonáš a Anastázie soutěžili v kategorii středních škol například i s nadanými studenty maturitních ročníků prestižních soukromých gymnázií. Jejich výsledky jsou tedy v porovnání s celorepublikovým průměrem velmi slušné. Jonáš obsadil mezi 13 412 soutěžícími ve své kategorii 4 363. – 4519. místo, porazil tak 63,49% soutěžících a Anastázie obsadila 6486. – 6688. místo a porazila 46,56% soutěžících ve své kategorii.

Oběma gratulujeme!  

Pokud se chcete o soutěži dozvědět více, navštivte stránky https://www.logickaolympiada.cz/ a za rok se můžete přihlásit také.

Mgr. Olga Vitvarová

Přírodovědný klokan

Naši žáci úspěšní v celorepublikové soutěži

Přírodovědný klokan

Letošního ročníku soutěže Přírodovědný klokan, která probíhala 16. 10. 2019, se zúčastnilo hned sedm žáků naší školy. Tato celorepubliková soutěž se konala na naší škole poprvé. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – Kadet pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií a Junior pro žáky 1. a 2. ročníků středních škol. Soutěž se skládala z 24 testových otázek různých obtížností z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Do začátku získal každý soutěžící 24 bodů, za každou správně zodpovězenou otázku mu bylo přiděleno 3-5 bodů podle obtížnosti, za špatně zodpovězenou otázku mu byl 1 bod odečten a za nezodpovězenou otázku soutěžící žádný bod nezískal ani neztratil. Celkem bylo možné získat maximálně 120 bodů.  Jak tedy dopadli naši žáci?

 

jméno

třída

počet bodů

Anastázie Gavendová 

R1

54

Michal Vondrouš

R2

54

Jonáš Skuhrovec

R1

53

Vojta Macháček

R1

50

Josef Hádek

R2

49

Ondřej Zoul

R1

32

Zdeněk Vejnar

R1

28

 

Výsledky jsou to opravdu výborné! Anastázii, Michalovi a Jonášovi děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy, neboť jejich výsledky byly zařazeny do statistiky, která porovnává výkony všech škol v Královéhradeckém kraji. Výsledky ostatních soutěžících jsou také velmi pěkné, nikdo neskončil s méně než 24 body, které dostal na začátku, což už je samo o sobě považováno za úspěch. Všichni soutěžící byli za účast odměněni jedničkou v předmětu fyzika.

Nutno podotknout, že ze 46 soutěžících v této kategorii na novopackém gymnáziu dosáhlo pouze deset studentů lepšího, nebo srovnatelného výsledku s našimi dvěma prvními soutěžícími. Nejlepší student zde dosáhl 78 bodů.

Chcete si vyzkoušet, jak byste dopadli vy? Pokud máte zájem, požádejte o zadání, případně i správná řešení paní učitelku Vitvarovou v kabinetě č. 1. A kdo bude chtít, může se zúčastnit soutěže Matematický klokan, která se bude konat na jaře 2020, tentokrát pro všechny ročníky středních škol.

Mgr. Olga Vitvarová

Soutěž Talenty pro firmy T- profi

Soutěž Talenty pro firmy T- profi

Studenti 2. ročníků oboru mechanik strojů a zařízení školy (Vrchlabí) a mechanik elektrotechnik (Nová Paka) ze střední školy strojírenské a elektrotechnické se zúčastnili soutěže Talenty pro firmy T- profi. Vrchlabští studenti obsadili druhé místo v okresním kole soutěže, ve které reprezentovali tým Kablo Vrchlabí. Novopacký tým soutěžící za tým ENIKA.CZ s.r.o. se svým výkonem kvalifikoval do krajského kola. Tuto soutěž pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Je založena na týmové spolupráci při řešení technického úkolu. Naši studenti v týmu s žáky 5. třídy ZŠ a odborníkem z firmy soutěžili o dosažení nejlepšího času při sestavení a oživení modelu pásového dopravníku.

Přebor středních škol ve střelbě z malorážky

Soutěžící střelci

Sportovně střelecký klub Nová Paka pořádal ve čtvrtek 21. září od 15:00 hodin ve střelnici „Sopka“ střeleckou soutěž ve střelbě z malorážní pušky. Soutěž byla určena pro žáky středních a základních škol od 14-ti let bez rozdílu kategorií. Disciplína 5 nástřelných a 20 soutěžních ran v leže. Z naší školy se zúčastnilo pět žáků. Zvítězil Vít Votoček s nástřelem 182 bodů – gratulujeme.

Počasí se vydařilo, proto věříme, že to pro žáky bylo krásné zážitkové odpoledne.

Celkové výsledky v tabulce:

Pořadí Jméno Škola Nástřel celkem
1 Votoček Vít ISŠ Nová Paka 182
2 Jína Martin SŠGS Nová Paka 176
3 Řehák Martin ISŠ Nová Paka 155
4 Šrámek Ondřej ISŠ Nová Paka 153
5 Bareš Radek ISŠ Nová Paka 130
6 Dzjanko Jaroslav ISŠ Nová Paka 129

1. místo – Vít Votoček, ISŠ Nová Paka

2. místo – Martin Jína, SŠGS Nová Paka

3. místo – Martin Řehák, ISŠ Nová Paka

 

 

 

 

 

 

Terč vítěze

Žáci ISŠ Nová Paka opět na StreTech ČVUT 2016

Stalo se již tradicí, že České vysoké učení technické v Praze každoročně pořádá pro studenty významných středních škol výstavu a workshop zvanou StreTech. Letos se konal ve středu dne 8. června 2016 od 10 do 12 hodin v budovách ČVUT Praha již desátý ročník.

DSCN3085Cílem celé akce bylo umožnit setkání studentům středních škol na půdě ČVUT, nejstarší technické univerzity v Evropě. Práce byly individuální nebo kolektivní, buď formou posteru nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. Témata příspěvků nebyla na konferenci StreTech vymezena, týkala se všech oblastí (humanitních, uměleckých, přírodovědných nebo technických). Letos bylo přijato celkem 209 projektů.

 

Workshopu se zúčastnilo také pět žáků Integrované střední školy z Nové Paky, kteří prezentovali své letošní ročníkové práce nebo úspěšné projekty.

  1. Pavel Imlauf představoval svůj 3D model Kaplanovy turbíny pro velmi nízké spády. S projektem se propracoval celou soutěží Enersol až na mezinárodní kolo do Brna.
  2. Jan Čančík představil svůj nový, inovovaný a větší model 3D tiskárny, což byla jeho ročníková práce.
  3. Petr Elsner jako ročníkovou práci předváděl svoji přenosnou laserovou závoru.
  4. Jan Fischer zkonstruoval meteorologickou stanici, která měřila teplotu, tlak a vlhkost.
  5. Michal Jiřička předváděl ve skřínce od pokladny svůj model ročníkové práce, alarm do ledničky. Alarm, který po nějakém čase zjistí nedovřené dvířka ledničky spustil tak silný pronikavý signál, že neustále vábil k našemu stánku zvědavé návštěvníky.

DSCN3084Každému byl vytvořen prostor, ve kterém se krátce představil, přiblížil svůj exponát a zodpověděl dotazy. Studentům a studentkám se tak vytvořila možnost prezentovat výsledky své práce, seznámit se s prací svých kolegů a kolegyň z jiných středních škol a prodiskutovat svá řešení.

Pedagogové ČVUT navštěvovali žáky a se zájmem prohlíželi, konzultovali, vysvětlovali, chválili i radili, co vylepšit. Odměnou jim byl opravdový zájem profesorů o jejich projekty, nabídnuté kontakty, pomoc a možnosti studovat na ČVUT.

V závěru žáci, kteří se workshopu účastnili aktivně, obdrželi diplom, tričko a drobné dárky. Mimo to jsou jejich práce uveřejněny v ročence StreTech na DVD. Ti, kteří se zúčastnili ankety se zájmem studovat na univerzitě, byli slosováni o ceny ČVUT.

Důkazem toho, že naši žáci mají o workshop zájem, je jejich pravidelná účast již od roku 2009. A protože platí, že příklady táhnou a motivace je také velká, stal se StreTech pro naši školu již tradicí. Studenti mají možnost nasát atmosféru vysokoškolského prostředí, a také proto se někteří rozhodnou studovat právě na ČVUT (za všechny je možno jmenovat např. sourozence Pavla a Petra Horkých nebo Matěje Hakla a z minulého roku Martina Škarytku).

Ti, kteří po ukončení studia na ISŠ odcházejí do praxe, mají velmi dobré uplatnění v zaměstnání (85% okamžitě po složení maturitní zkoušky nebo získání výučného listu).

Letošní StreTech se opět vydařil a my, pedagogové, věříme, že pro naše žáky to byla ta správná motivace a že se příští rok zúčastní i ti další již s nějakým vlastním výrobkem.

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní konference ENERSOL EU 2016 – pro ISŠ již po páté

Soutěž Enersol se za dvanáct let svého působení stala velice významnou a prestižní soutěží v oblasti ekologie, úspor energií, obnovitelných zdrojů, snižování emisí v dopravě nejenom v České republice, ale i v dalších státech EU, kam se postupně rozšiřuje. Mezinárodní konference soutěže Enersol 2016 se konala ve dnech 14. – 15. 4. 2016 ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně.

 

Tým České republiky

Tým České republiky

V letošním 12. ročníku se zde prezentovalo 26 prací. Na konferenci představili svoje projekty jen ti nejlepší, vítězové krajských kol, a srovnávali svoje práce s účastníky škol ze Slovinska, Rakouska, Slovenska a Polska.

Mezi významné projekty zařadili Slovinci svou práci s názvem „Wooden electric bike“, Rakušané „Green building“ a „Project E-Kart“, Slováci projekt „Fotovoltaický panel řízený z PLC“. Českou republiku zastupoval tým žáků pod vedením kapitána Ing. Miloše Palla. V něm Královéhradecký kraj reprezentoval vítěz krajského kola Pavel Imlauf z Integrované střední školy Nová Paka se svojí prací „Kaplanova přímoproudá turbína – učební pomůcka “. Jako jediný z Čech podal prezentaci jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Prezentace Pavla Imlaufa

Prezentace Pavla Imlaufa

Žáci mohli srovnávat kvalitu svých prací spolu s jazykovými komunikativními znalostmi svých spolužáků ze zahraničí. Všechny práce vykazovaly stále rostoucí a velmi vysokou odbornou úroveň.

Práce hodnotila odborná porota ve stejném složení jako v národním kole a neměla to vůbec jednoduché, protože prezentujícími byli jen ti nejlepší. Zvítězili tentokrát všichni a odměnou jim vedle medailí, pohárů a diplomů byla právě účast na této dvoudenní konferenci doplněná o odborné přenášky firem a vysokých škol ve vedlejším salónku a o kulturní program – Hvězdárnu a planetárium v Brně na Kraví hoře a večerní přednášku s filmem o historii města Brna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANaplnila se také slova Ing. Jiří Herodese, zakladatele soutěže Enersol z roku 2013, který tehdy řekl, že se tímto otevírají se další možnosti, aby žáci a studenti mohli využít výměnné pobyty mezi školami po společné Evropě. V závěru totiž vystoupil ředitel střední školy HTL Hollabrunn z Dolního Rakouska, který již 6 let spolupracuje na tomto projektu, aby osobně oznámil, že se tato soutěž bude v roce 2018 konat v Rakousku, a srdečně všechny pozval.

Po zhodnocení celé akce jednotlivými členy poroty se Ing. Herodes rozloučil slovy: „ Váš život bude šťastný, když ho vezmete do vlastních rukou podle zásad – ochraňujte svoji planetu. Buďte věrni tomuto heslu a rozvíjejte ho.“

Všem družstvům i jednotlivcům srdečně blahopřejeme. Je to již popáté z dvanácti ročníků soutěže Enersol, kdy se na stupních nejvyšších objevil právě žák naší školy a obstál v nadnárodní konkurenci.

Ocenění, pohár, medaile

Ocenění, pohár, medaile

A jak se o soutěži vyjádřil nezávisle na facebooku sám Pavel Imlauf? ,,ENERSOL 2016 je za námi, a já jsem velice rád, že jsem mohl reprezentovat naši školu, Královehradecký kraj i Českou republiku na všech třech kolech (krajské, národní a mezinárodní). Chtěl bych tímto poděkovat všem za podporu a organizátorům za opravdu perfektně odvedenou práci. Osobně jsem si to neskutečně užil, potkal jsem spoustu nových tváří, se kterými mi bylo ctí se seznámit. Děkuji, děkuji a ještě jednou děkuji a všem případným zájemcům do dalších ročníků doopravdy doporučuji účast.“

Tímto chceme také oslovit všechny šikovné chlapce a dívky, kteří mají zájem a chtějí se realizovat v takovýchto nebo podobných projektech, aby neváhali a navštívili naši školu. Pomůžeme jim dát dobrý základ a odraz do života.

Diplom od ministra životního prostředí

Diplom od ministra ŽP

Předání ocenění

Předání ocenění

 Pavel Imlauf a Diana Vilímková - host z HK

Pavel Imlauf a Diana Vilímková z HK

 

Fotovoltaický článek řízený PLC automatem za sluncem

Fotovoltaický článek řízený PLC automatem za sluncem

Slovenský fotovoltaický robot

Slovenský fotovoltaický robot

Pavel Imlauf na celostátní konferenci ENERSOL 2016

Motto akce: Mít v hlavách nápady

Ve dnech 17. a 18. března 2016 proběhl již 12. ročník celostátní konference ENERSOL 2016, účastníky tentokrát hostila Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk. Přehlídka nese podtitul „Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí.“

 

ENERSOL 2016 ČR

ENERSOL 2016 ČR

Osobní záštitu nad touto akcí převzal ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec. Garanty byli i Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Tomáše Mach, starosta města Nymburka, PhDr. Pavel Fojtík, místostarosta města Nymburka. Průvodcem celou akcí i královským městem Nymburk byl Mgr. Jiří Ševčík, zástupce ředitele hostitelské školy. V průběhu obou dnů účastníky pozdravili a zdůraznili potřebnost nových nápadů ze strany mladých i Ing. Tomáš Kažmierski, dlouholetý spolupracovník projektu ENERSOL z MŽP, a Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí. Oba přislíbili podporu celému projektu i v dalších letech.

Do poroty zasedl výše jmenovaný Ing. Jan Kříž, Ing. Zorka Husová z NUV Praha a Ing. Simona Jandurová ze Středočeského fondu pro životní prostředí a zemědělství.

Žáci představili své projekty ve třech kategoriích: Enersol a praxe, Enersol a inovace, Enersol a popularizace. Za královéhradecký kraj soutěžili tito žáci:

Pavel Imlauf, ISŠ Nová Paka s prací Kaplanova přímoproudá turbina – učební pomůcka,

PAVEL IMLAUF 2. ročník

PAVEL IMLAUF 2. ročník

Otakar Bárta, SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové s prací Filtr pevných částí,

Petr Hajný, SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové s prací Rekuperace,

Tereza Borysová, SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové s prací Recyklace v oděvním průmyslu,

Adéla Jírková a Filip Slavík vyplňovali odborný test o obnovitelných zdrojích a Petr Tichý se ujal role fotoreportéra.

TÝM KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

DRUŽSTVO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Družstvo Královéhradeckého kraje se umístilo ve velice silné konkurenci na pěkném 8. místě. Účastníci si vedle medailí a diplomů přímo z rukou ministra životního prostředí odnesli nezapomenutelný zážitek. Tato jejich první zkušenost jim pomáhá s motivací k dalšímu studiu a přináší nové důležité portfólio pro další postup na vysoké školy a do budoucí praxe.

Samotní žáci byli velice spokojeni s organizací akce, s prezentacemi, které slyšeli od svých vrstevníků a je to pro ně výzva do dalšího ročníku. Za organizaci a vypravení delegace do celostátního kola děkujeme Mgr. Ivaně Tláskalové, Ing. Romanu Michálkovi a Mgr. Zbyňku Hruškovi.

Diplom Pavlu Imlaufovi

DIPLOM PAVLU IMLAUFOVI

Všem studentům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci našeho kraje a přejeme hodně úspěchů na mezinárodní úrovni soutěže Enersol 2016 v Brně, která se bude konat 14. – 15.4.2016. Tým České republiky bude reprezentovat nejlepší z našeho kraje, žák 2. ročníku ISŠ Nová Paka,  Pavel Imlauf.

 

Pavel Imlauf – 1. místo na Enersol 2016

Jako každoročně touto dobou proběhlo v pátek 12. února 2016 v aule SPŠ a SOU Hradební Hradec Králové krajské kolo již 12. ročníku přehlídky ENERSOL 2016.

POROTA ENERSOL 2016

POROTA ENERSOL 2016

Témata podporují vzdělávání žáků formou spolupráce s odborníky na alternativní energie, úspory energií nebo inovace při omezování emisí v dopravě. Obsahem projektů jsou informace o reálně využívaných technologiích obnovitelných zdrojů energie, témata úsporného bydlení, zásadní opatření vedoucí k úsporám energií a zavádění moderních dopravních systémů. Žáci soutěžili ve třech kategoriích – Enersol a praxe, Enersol a inovace a Enersol a popularizace. Účastnili se žákyně a žáci SPŠ a SOU Hradec Králové Hradební, ISŠ Nová Paka,  SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové. Odbornou porotu, která posuzovala celkem 14 projektů, tvořili zástupci hradeckých firem Empla AG s.r.o.  Bc. Stanislav Eminger, Hakel – Trade  Jiří Kejklíček  a předseda poroty Mgr. Josef Váca, ředitel Střední školy technické Jihlava.  Svou účastí soutěž též podpořili zástupci odboru školství Královéhradeckého kraje, a samozřejmě nemohl chybět ani zakladatel soutěže Enersol Ing. Jiří Herodes.

PAVEL IMLAUF PŘI PREZENTACI

PAVEL IMLAUF PŘI PREZENTACI

Naši školu reprezentoval Pavel Imlauf, žák druhého ročníku průmyslovky, s prací Kaplanova přímoproudá turbína – učební pomůcka. V září Pavel prošel exkurzí na malé vodní elektrárně Velký Osek, která se mu stala velkou motivací pro konstrukci vlastního 3D modelu Kaplanovy turbíny v počítači. Model doplnil dokumentací a završil perfektním projevem s prezentací, což se odrazilo v jeho hodnocení.  V hlavní kategorii Enersol a praxe obsadil s přehledem 1. místo. Na místě druhém se umístil Otakar Bárta s prací Filtr pevných částic z SOŠ a SOU Vocelova HK a na krásném třetím místě Adéla Jirková z SPŠ Hradební HK s prací Rychle rostoucí dřeviny.

V kategorii Enersol a inovace zvítězil Petr Hajný s prací Rekuperační zařízení, na druhém místě Pavel Tichý s prací Auto na vzduch. Oba žáci z SPŠ a SOU Hradební HK.

PAVEL IMLAUF KAPLANOVA TURBÍNA

PAVEL IMLAUF KAPLANOVA TURBÍNA

V kategorii Enersol a popularizace obsadila jediné místo slečna Tereza Borysová s prací Recyklace v oděvním průmyslu.

Všichni jmenovaní žáci budou tvořit tým, který bude zastupovat Královéhradecký kraj v národním kole soutěže Enersol ve dnech 17. a 18. března 2016.

Náš žák Pavel Imlauf se svým prvním místem v hlavní kategorii nominoval do týmu ČR pro mezinárodní konferenci v Brně, která se bude konat 14. a 15. dubna 2016.

Blahopřejeme nejenom Pavlovi za perfektní reprezentaci naší školy, ale i všem ostatním úspěšným žákům a přejeme jim jen a jen úspěch v národním kole. Všem žákům naší školy přejeme, aby si vzali z Pavlova úspěchu příklad a příští rok ho následovali. Je vidět, že když se chce, tak to jde. Ostatním, tvořivým žákům základních škol, kteří teprve přemýšlí o své budoucí škole, či profesi chceme vzkázat: „Pro šikovné ruce je v naší škole místa dost.“