Termínový plán

 Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka
Termínový  plán 2020 – 2021  
Měsíc od do Akce
Září 1.   Zahájení nového školního roku postupových ročníků
  1.   Zahájení nového školního roku I. ročníků
  1. 10. Blok testů a písemných prací spol. části MZ – podzim
  4.   Opravné ZUZ písemné E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3
  7. 8. Opravné ZUZ praktické
  9. 10. Opravná praktická MZ
  15.   Opravné ZUZ ústní E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3
  16. 17. Opravné MZ ústní   R4, ML4 
  25.   Návrhy témat ročníkových prací R3 + praktických prací E3S
Říjen 27.   R4: Odevzdání ročníkových prací za R3
  27.   Výběr témat  ročníkových prací R3 + praktických prací E3S
  29. 30. Podzimní prázdniny
Listopad 13.   Schválení témat  ročníkových prací R3 + praktických prací E3S
  13.   Uzavření hodnocení za I. čtvrtletí
  18.   Pedagogická rada za I. čtvrtletí – NP
  19.   Pedagogická rada za I. čtvrtletí – V
  20.   Třídní schůzky Vrchlabí
  24.   Den otevřených dveří – Nová Paka
  25.   Třídní schůzky Nová Paka
  26.   Den otevřených dveří – Vrchlabí
       
Prosinec 1.   Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ – jarní termín
  23. 3.1.  Vánoční prázdniny
Leden 4.   Zahájení výuky
  12.   Den otevřených dveří – Nová Paka
  14.   Den otevřených dveří – Vrchlabí
  25.   Uzavření klasifikace za I. pololetí
  26.   Pedagogická rada za I. pololetí – V
  27.   Pedagogická rada za I. pololetí – NP
  28.   Předávání výpisů vysvědčení za I. pololetí
  29.   Pololetní prázdniny
Únor 8. 14. Jarní prázdniny 
Březen 1.   Termín podání přihlášek do I. ročníků denního studia
  8.   Termín podání přihlášek do I. ročníků nástavbového studia
  29.   Uzavření hodnocení za III. čtvrtletí
  30.   Pedagogická rada za III. čtvrtletí – NP
  31.   Odevzdání praktických prací E3S
  31.   Pedagogická rada za III. čtvrtletí – V
Duben 1.   Velikonoční prázdniny
  6.   Třídní schůzky – NP
  7.   Třídní schůzky – V
  8.   MZ-Písemná práce z ČJL – R4, ML4, E3S
  9.   MZ-Písemná práce z  AJ – R4, ML4, E3S
  12. 28. Přijímací řízení do I. ročníků – maturitní obory – 1. kolo
      Přijímací řízení do I. ročníků – maturitní obory – 2. kolo
  22.   Uzavření klasifikace za školní rok R4, ML4
  22.   Přijímací řízení – učební obory
  23.   Pedagogická rada R4, ML4, E3S a oznámení hodnocení
  26. 30. Studijní volno R4, ML4
Květen 3. 15. Blok testů a písemných prací společné části MZ
  11.   Praktická část MZ – E3S
  12. 13. Praktická část MZ R4, ML4
  14.   Oznámení hodnocení písemné a praktické zkoušky žákům
  17. 21. Maturitní zkoušky ústní R4, ML4, E3S
  17. 19. Sportovně-turistický kurs R3
  27.   Uzavření klasifikace za šk. rok E3A, E3B, EZ, N3O
  28.   PRU: E3A, E3B, EZ, N3O  a oznámení hodnocení
  31.   Studijní volno E3A, E3B, EZ, N3O
       
Červen 1.   Písemná část ZUZ E3A, E3B, EZ, N3O, ML4
  2. 3. Praktická část ZUZ E3A, E3B, EZ, N3O, ML4
  7.   Oznámení hodnocení písemné a praktické zkoušky žákům
  8. 11. Studijní volno E3A, E3B, EZ, N3O
  14.   Ústní část ZUZ EZ
  15.   Ústní část ZUZ E3A, E3B
  16.   Ústní část ZUZ N3O, ML4,
  17.   Ústní část ZUZ R4
  18.   Opravné zkoušky závěrečných ročníků ( na základě žádosti)
  18.   Slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů
  24.   Uzavření klasifikace postupových ročníků
  25.   Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ 2021 – podzimní termín
  28.   Pedagogická rada
       
Červenec 1. 7. 31. 8. Hlavní prázdniny
Srpen 25. 27. Opravné zkoušky 
Září 1.   Zahájení nového školního roku postupových ročníků
  1.   Zahájení nového školního roku I. ročníků
  1. 10. Blok testů a písemných prací spol. části MZ – podzim
  3.   Opravné ZUZ písemné 
  6. 7. Opravné ZUZ praktické + praktická MZ 
  9.   Třídní schůzky prvních ročníků
  14.   Opravné ZUZ ústní 
  15. 16. Opravné MZ ústní   R4, ML4, E3S 
       
Sestavil: Mgr. Zbyněk Hruška
15.09.2020