Termínový plán

 Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka
Termínový  plán 2020 – 2021  – úprava termínů-COVID
Měsíc od do Akce
Září 1.   Zahájení nového školního roku postupových ročníků
  1.   Zahájení nového školního roku I. ročníků
  1. 10. Blok testů a písemných prací společné části MZ – podzim
  4.   Opravné ZUZ písemné E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3
  7. 8. Opravné ZUZ praktické
  9. 10. Opravná praktická MZ
  15.   Opravné ZUZ ústní E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3
  16. 17. Opravné MZ ústní   R4, ML4 
  25.   Návrhy témat ročníkových prací R3 + praktických prací E3S
Říjen 27.   R4: Odevzdání ročníkových prací za R3
  27.   Výběr témat  ročníkových prací R3 + praktických prací E3S
  29. 30. Podzimní prázdniny
Listopad 13.   Schválení témat ročníkových prací R3 + praktických prací E3S
  13.   Uzavření hodnocení za I. čtvrtletí
  18.   Pedagogická rada za I. Čtvrtletí – NP
  19.   Pedagogická rada za I. Čtvrtletí – V
  20.   Třídní schůzky Vrchlabí
  24.   Den otevřených dveří – Nová Paka
  25.   Třídní schůzky Nová Paka
  26.   Den otevřených dveří – Vrchlabí
Prosinec 1.   Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ – jarní termín
  23. 3.1.  Vánoční prázdniny
Leden 4.   Zahájení výuky
  12.   Den otevřených dveří – Nová Paka
  14.   Den otevřených dveří – Vrchlabí
  25.   Uzavření klasifikace za I. pololetí
  26.   Pedagogická rada za I. pololetí – V
  27.   Pedagogická rada za I. Pololetí – NP
  28.   Předávání výpisů vysvědčení za I. pololetí
  29.   Pololetní prázdniny
Únor 8. 14. Jarní prázdniny 
Březen 1.   Termín podání přihlášek do I. ročníků 
  15. 16. Opravné zkoušky za 1.pololetí: R4,ML4,E3S
  29.   Uzavření hodnocení za III. čtvrtletí
  30.   Pedagogická rada za III. čtvrtletí – NP
  31.   Pedagogická rada za III. čtvrtletí – V
Duben 1.   Velikonoční prázdniny
  6.   Třídní schůzky – NP
  7.   Třídní schůzky – V
  14.   Přijímací řízení do I. ročníků – maturitní obory – 1. kolo
  22.   Přijímací řízení – učební obory
  30.   R4,ML4: písemné oznámení řediteli – konání ústní zkoušky z ČJ, AJ.
  30.   Odevzdání praktických prací E3S
Květen 10. 11. Opravné zkoušky za 1.pololetí: E3A,E3B,EZ,N3O
  13.   Uzavření klasifikace za školní rok R4, ML4,E3S
  17.   Přijímací řízení do I. ročníků – náhradní termín
  17.   Pedagogická rada R4, ML4, E3S a oznámení hodnocení
  17. 21. Studijní volno R4, ML4
  21.   Závěrečné vysvědčení R4, ML4, E3S
  24.   DT M, AJ
  25.   DT ČJ
  26.   DT RJ
Červen 3.   Opravné zkoušky závěrečných ročníků
  8   Obhajoba maturitní práce E3S
  9. 11. Praktická část MZ R4, ML4
  16.    Uzavření klasifikace za šk. rok E3A, E3B, EZ, N3O
  17.   Písemná část ZUZ ML4
  17.   PRU: E3A, E3B, EZ, N3O  
  17. 18. Maturitní zkoušky ústní  R4 a E3S 
  18.   Oznámení hodnocení: E3A, E3B, EZ, N3O  
  21.   Písemná část ZUZ E3A, E3B, EZ, N3O.
  21. 22. Maturitní zkoušky ústní ML4
  22. 23. Praktická část ZUZ E3A, E3B, EZ, N3O.
  23. 25. Praktická část ZUZ ML4
  24.   Uzavření klasifikace postupových ročníků
  28.   Pedagogická rada postupových ročníků
  30.   Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ 2021 – podzimní termín
Červenec 1. 7. 31. 8. Hlavní prázdniny
  7. 9. Mimořádný termín didaktických testů
Červenec 23.   Přihlášení k podzimnímu termínu MZ
Srpen 25. 27. Opravné zkoušky 
Září 1.   Zahájení nového školního roku postupových ročníků
  1.   Zahájení nového školního roku I. ročníků
  1. 10. Blok testů a písemných prací společné části MZ – podzim
  3.   Opravné ZUZ písemné 
  6. 7. Opravné ZUZ praktické + praktická MZ 
  9.   Třídní schůzky prvních ročníků
  14.   Opravné ZUZ ústní 
  15. 16. Opravné MZ ústní   R4, ML4, E3S 
Sestavil: Mgr. Zbyněk Hruška
05.05.2021