Termínový plán

  30.   Slavnostní předání vysvědčení  
Červenec 1. 7. 31. 8. Hlavní prázdniny  
Srpen 25. 27. Opravné zkoušky   
Září 1.   Zahájení nového školního roku postupových ročníků 7.55
  1.   Zahájení nového školního roku I.ročníků 10.00
  1. 10. Blok testů a písemných prací společné části MZ-podzim  
  4.   Opravné ZUZ písemné E3,N3,E1Z,ZAK3,KČP3  
  7. 8. Opravné ZUZ praktické+praktická MZ   
  10.   Třídní schůzky prvních ročníků 15.00
  15.   Opravné ZUZ ústní E3,N3,E1Z,ZAK3,KČP3  
  16. 17. Opravné MZ ústní   R4,ML4   
Sestavil: Mgr.Zbyněk Hruška
10.09.2019