Termínový plán

Termínový  plán 2018 – 2019
Měsíc od do Akce
Září 3. Zahájení nového školního roku postupových ročníků 7.55
3. Zahájení nového školního roku I. ročníků 10.00
3. 6. Blok testů a písemných prací společné části MZ
4. Opravné ZUZ písemné
5. 6. Opravné ZUZ praktické
13. Třídní schůzky prvních ročníků NP
13. 14. Opravné MZ ústní R4
17. Opravné ZUZ ústní
18. 19. Opravná praktická MZ R4
27. Návrhy témat ročníkových prací R3 + praktických prací E3S
Říjen 25. Výběr témat  ročníkových prací R3 + praktických prací E3S
29. 30. Podzimní prázdniny
Listopad 16. Schválení témat  ročníkových prací R3 + praktických prací E3S
19. Den otevřených dveří – Nová Paka
19. Uzavření hodnocení za I. čtvrtletí
20. Pedagogická rada za I. čtvrtletí
21. Třídní schůzky Nová Paka
22. Třídní schůzky Vrchlabí
23. Den otevřených dveří – Vrchlabí
Prosinec 3. Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ – jarní termín
22. 2.1. Vánoční prázdniny
Leden 3. Zahájení výuky
7. Den otevřených dveří – Nová Paka
11.1. Den otevřených dveří – Vrchlabí
28. Uzavření klasifikace za I. pololetí
30. Pedagogická rada za I. pololetí
31. Předávání výpisů vysvědčení za I. pololetí
Únor 1. Pololetní prázdniny
Březen 1. Termín podání přihlášek do I. ročníků denního studia
11. 17. Jarní prázdniny
8. Termín podání přihlášek do I. ročníků nástavbového studia
29. Uzavření hodnocení za 3. čtvrtletí
Duben 3. Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
3. Odevzdání praktických prací E3S
4. Třídní schůzky
10. 11. MZ – Písemná práce z ČJL – R4, ML4, E3S
12. Přijímací řízení do I.ročníků – maturitní obory – 1. kolo
16. Přijímací řízení do I.ročníků – maturitní obory – 2. kolo
17. Uzavření klasifikace za školní rok R4, ML4, E3S do 12.00
18. 19. Velikonoční prázdniny
23. Přijímací řízení – učební obory
23. Pedagogická rada R4, ML4 a oznámení hodnocení 7.00
24. 30. Studijní volno R4, ML4, E3S
Květen 2. 10. Blok testů a písemných prací společné části MZ
9. Praktická část MZ – E3S
9. 10. Praktická část MZ R4, ML4
20. 24. Maturitní zkoušky ústní R4, ML4, E3S
20 23. Sportovně-turistický kurs R3
31. Uzavření klasifikace za šk. rok E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3 do 12.00
Červen 3. Pedagogická rada E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3 a oznámení hodnocení
4. Písemná část ZUZ E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3
5. 6. Praktická část ZUZ E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3
7. Studijní volno E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3
10. Oznámení hodnocení písemné a praktické zkoušky žákům
11. 14. Studijní volno E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3
18. Ústní část ZUZ E1Z, KČP3
19. Ústní část ZUZ E3, N3, ZAK3
20. Opravné zkoušky závěrečných ročníků (na základě žádosti)
21. Slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů
24. Uzavření klasifikace postupových ročníků do 12.00
25. Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ 2019 – podzimní termín
26. Pedagogická rada do 12.00
28. Slavnostní předání vysvědčení
Červenec 29. 6. 1. 9. Hlavní prázdniny
Srpen 27. 29. Opravné zkoušky
Září 2. Zahájení nového školního roku postupových ročníků 7.55
2. Zahájení nového školního roku I. ročníků 10.00
2. 10. Blok testů a písemných prací společné části MZ -podzim
4. Opravné ZUZ písemné E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3
9. 10. Opravné ZUZ praktické + praktická MZ
12. Třídní schůzky prvních ročníků 15.00
17. Opravné ZUZ ústní E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3
18. 19. Opravné MZ ústní   R4, ML4, E3S
Sestavil: Mgr. Zbyněk Hruška
8. 10. 2018