Termínový plán

 Střední škola strojírenská a elektrotechnická Nová Paka – Vrchlabí
Termínový  plán 2023 – 2024 
Měsíc od do        Akce
       
 Září 2023 4   Zahájení nového školního roku postupových ročníků
  4. 10:00   Zahájení nového školního roku I. ročníků
  1. 10.      MZ – Blok testů společné části
  6.        ZUZ   Písemná část (opravná zk.)
  7. 8.      MZ + ZUZ   Praktická část (opravná zk.) 
  11.        MZ   Písemná práce z ČJL (opravná zk.)
  12.        MZ   Písemná práce z AJ (opravná zk.) 
  12.   Třídní schůzky prvních ročníků – NP
  13.        ZUZ    Ústní část (opravná zk.)
  13.   Třídní schůzky prvních ročníků – V
  14. 15.      MZ    Ústní část (opravná zk.)
  29.   Volný den (ředitelské volno)
       
 Říjen 12.   Návrhy témat ročníkových prací   R3  + praktických prací   E3S
  26. 27. Podzimní prázdniny
  31.   Výběr témat ročníkových prací   R3
       
 Listopad 9.   Výběr témat praktických prací   E3S
  14.   Schválení témat ročníkových prací   R3   + praktických prací   E3S
  20. 14:30   Uzavření hodnocení za I. čtvrtletí
  21.               Den otevřených dveří – NP
  22.   Pedagogická rada za I. čtvrtletí – NP, V
  23.               Den otevřených dveří – V
  27.   Třídní schůzky – NP
  28.   Třídní schůzky – V
       
 Prosinec 1.        MZ – uzávěrka přihlášek žáků pro jarní termín 2023
  23. 12. 2. 1. Vánoční prázdniny
       
 Leden 3.   Zahájení výuky
  9.               Den otevřených dveří – V
  11.               Den otevřených dveří – NP
  24. 14:30   Uzavření klasifikace za I. pololetí
  25.   Pedagogická rada za I. pololetí – V
  29. 13:15   Pedagogická rada za I. pololetí – NP
  31.   Předávání výpisů vysvědčení za I. pololetí
       
 Únor 2.   Pololetní prázdniny
       
 Březen 1.         Termín podání přihlášek do I. ročníků denního studia
  4. 10. Jarní prázdniny 
  28.    Velikonoční prázdniny
       
 Duben 4.        MZ   Písemná práce z ČJL   R4, M4, E3S
  5. 14:30   Uzavření hodnocení za III. čtvrtletí
  5.        MZ   Písemná práce z AJ   R4, M4, E3S
  8. 13:15   Pedagogická rada za III. čtvrtletí – NP
  9.   Pedagogická rada za III. čtvrtletí – V
  10.   Třídní schůzky – NP
  11.   Třídní schůzky – V
  11.   Odevzdání praktických prací E3S
  12.          Přijímací řízení do I. ročníků – maturitní obory – 1. řádný termín
  15.          Přijímací řízení do I. ročníků – maturitní obory – 2. řádný termín
  22.          Přijímací řízení – učební obory
  22. 12:00   Uzavření klasifikace za školní rok   R4, M4, E3S
  23. 7:00   Pedagogická rada  a oznámení hodnocení   R4, M4, E3S
  24. 28. Studijní volno   R4, M4
  29.          Přijímací řízení do I. ročníků – maturitní obory – náhradní termín
  30.          Přijímací řízení do I. ročníků – maturitní obory – náhradní termín
       
 Květen 2. 5.      MZ   Blok testů společné části
  5.   Odevzdání ročníkových prací   R3
  9. 10.      MZ   Praktická část   R4, M4
  10.        MZ   Praktická část   E3S
  16. 18. Sportovně – turistický kurs   R3
  16. 22.      MZ   Ústní část   R4, M4, E3S
  30. 14:00              Slavnostní vyřazení absolventů maturitních oborů
  30.   Uzavření klasifikace za šk. rok   E3N, E1Z, SK3
  31. 7:00   Pedagogická rada a oznámení hodnocení   E3N, E1Z, SK3 
       
 Červen 1.   Studijní volno   E3N, E1Z, SK3
  4.        ZUZ   Písemná část   E3N, E1Z, SK3
  5. 7.      ZUZ   Praktická část   E3N, SK3
  10. 11.      ZUZ   Praktická část   E1Z
  10. 14. Studijní volno   E3N, SK3
  12. 18. Studijní volno   E1Z
  17. 18.      ZUZ   Ústní část   E3N, SK3
  19.        ZUZ   Ústní část   E1Z
  20. 21.      Opravné zkoušky závěrečných ročníků (na základě žádosti)
  21. 14:30   Uzavření klasifikace postupových ročníků
  24. 14:00        Slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů
  25. 13:15   Pedagogická rada postupových ročníků
  26.        MZ – uzávěrka přihlášek žáků pro podzimní termín 2023
  28.   Předání vysvědčení
       
  1. 7. 30. 8. Hlavní prázdniny
       
  Srpen 27. 30. Opravné zkoušky, doklasifikace
  Září 2024 2. 6.      MZ   Blok testů společné části
  2.   Zahájení nového školního roku postupových ročníků
  2. 10:00   Zahájení nového školního roku I. ročníků
  4.        ZUZ   Písemná část (opravná zk.)
  5. 6.      MZ + ZUZ   Praktická část (opravná zk.) 
  9.        MZ   Písemná práce z ČJL (opravná zk.)
  10.        MZ   Písemná práce z AJ (opravná zk.) 
  11.   Třídní schůzky prvních ročníků – NP
  11. 13.      MZ  +  ZUZ    Ústní část (opravná zk.)
  12.   Třídní schůzky prvních ročníků – V
       
       
Sestavil: Mgr. Pavel Augustin
 září 2023