Termínový plán

Termínový  plán 2017 – 2018
Měsíc od do Akce
Září 4. Zahájení nového školního roku postupových ročníků 7.55
4. Zahájení nového školního roku I.ročníků 10.00
1. 10. Blok testů a písemných prací společné části MZ
5. Opravné ZUZ písemné
6. Opravná praktická MZ E3S
6. 7. Opravné ZUZ praktické+praktická MZ R4,
8. Opravné ZUZ ústní
11. 12. Opravné MZ ústní   R4 , E3S
14. Třídní schůzky prvních ročníků
27. Návrhy témat praktických prací- P4 a ročníkových prací R3
Říjen 25. Výběr témat praktických prací- P4 a ročníkových prací R3
26. 27. Podzimní prázdniny
Listopad 16. Schválení témat praktických prací P4 a ročníkových prací R3
20. Uzavření hodnocení za I.čtvrtletí
20. Den otevřených dveří
22. Pedagogická rada za I.čtvrtletí
23. Třídní schůzky
Prosinec 1. Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ -jarní termín
23.12. 2.1. Vánoční prázdniny
Leden 3. Zahájení výuky
8. Den otevřených dveří
26. Uzavření klasifikace za I.pololetí
30. Pedagogická rada za I.pololetí
31. Předávání výpisů vysvědčení za I.pololetí
Únor 2. Pololetní prázdniny
Březen 1. Termín podání přihlášek do I.ročníků denního studia
5. 11. Jarní prázdniny
8. Termín podání přihlášek do I.ročníků nástavbového studia
28. Uzavření hodnocení za 3. čtvrtletí
29. 30 Velikonoční prázdniny
Duben 3. Odevzdání praktických prací P4
4. Pedagogická rada za III.čtvrtletí
5. Třídní schůzky
11. MZ-Písemná práce z ČJL – P4R
12. Přijímací řízení do I.ročníků -maturitní obory-1.kolo
16. Přijímací řízení do I.ročníků – maturitní obory-2.kolo
20. Uzavření klasifikace za školní rok P4R do 12.00
23. Přijímací řízení- učební obory
23. Pedagogická rada P4R a oznámení hodnocení 7.00
24. 30. Studijní volno P4R
Květen 2. 9. Blok testů a písemných prací společné části MZ
10. Praktická část MZ-P4
10. 11. Praktická část MZ R4,
16. 21. Maturitní zkoušky ústní P4R
16. 18. Sportovně-turistický kurs R3
Červen 1. Uzavření klasifikace za školní rok E3,N3O, E1Z do 12.00
4. Pedagogická rada E3,N3O, E1Z a oznámení hodnocení
5. Písemná část ZUZ E3,N3O, E1Z
6. 7. Praktická část ZUZ E3,N3O, E1Z
8. Oznámení hodnocení písemné a praktické zkoušky žákům
11. 15. Studijní volno E3, N3O, E1Z,
18. Ústní část ZUZ E3, N3O
19. Ústní část ZUZ E1Z
20. Opravné zkoušky P4R  ( na základě žádosti)
20. Slavnostní vyřazení absolventů E3,N3O, E1Z 13.00
25. Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ 2015- podzimní termín
26. Uzavření klasifikace postupových ročníků do 12.00
27. Pedagogická rada
29. Slavnostní předání vysvědčení
Červenec 2.7. 31.8. Hlavní prázdniny
Srpen 28. 30. Opravné zkoušky
Září 3. Zahájení nového školního roku postupových ročníků 7.55
3. Zahájení nového školního roku I.ročníků 10.00
3. 20. Blok testů a písemných prací společné části MZ-podzim
4. Opravné ZUZ písemné
5. Opravná praktická MZ P4
5. 6. Opravné ZUZ praktické+praktická MZ R4,
7. Opravné ZUZ ústní
13. 14. Opravné MZ ústní   P4R
13. Třídní schůzky prvních ročníků
Sestavil: Mgr.Zbyněk Hruška
05.09.2017