Termínový plán

Termínový  plán 2019 – 2020    
Měsíc od do Akce  
Září 2.   Zahájení nového školního roku postupových ročníků 7.55
  2.   Zahájení nového školního roku I.ročníků 10.00
  2. 10. Blok testů a písemných prací společné části MZ  
  4.   Opravné ZUZ písemné E3,N3,E1Z,ZAK3,KČP3  
  9. 10. Opravné ZUZ praktické ,+praktická MZ  
  12.   Třídní schůzky prvních ročníků NP  
  17.   Opravné ZUZ ústní E3,N3,E1Z,ZAK3,KČP3  
  18. 19. Opravné MZ ústní   R4,ML4  
  27.   Návrhy témat ročníkových prací R3  
Říjen 25.   Výběr témat  ročníkových prací R3  
  29. 30. Podzimní prázdniny  
Listopad 15.   Schválení témat  ročníkových prací R3  
  18.   Den otevřených dveří -Nová Paka  
  18.   Uzavření hodnocení za I.čtvrtletí-V  
  19.   Pedagogická rada za I.čtvrtletí-V  
  19.   Uzavření hodnocení za I.čtvrtletí-NP  
  20.   Třídní schůzky Vrchlabí  
  20.   Pedagogická rada za I.čtvrtletí-NP  
  21.   Třídní schůzky Nová Paka  
  22.   Den otevřených dveří -Vrchlabí  
Prosinec 2.   Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ – jarní termín  
  23. 3.1.  Vánoční prázdniny  
Leden 6.   Zahájení výuky  
  6.   Den otevřených dveří-Nová Paka  
  10.1.   Den otevřených dveří-Vrchlabí  
  27.   Uzavření klasifikace za I.pololetí  
  28.   Pedagogická rada za I.pololetí-V  
  29.   Pedagogická rada za I.pololetí-NP  
  30.   Předávání výpisů vysvědčení za I.pololetí  
  31.   Pololetní prázdniny  
Únor 3. 9. Jarní prázdniny   
Březen 1.   Termín podání přihlášek do I.ročníků denního studia  
  8.   Termín podání přihlášek do I.ročníků nástavbového studia  
  30.   Uzavření hodnocení za 3. čtvrtletí  
Duben 1.   Pedagogická rada za III.čtvrtletí  
  2.   Třídní schůzky  
  9.   Velikonoční prázdniny  
  8. 30. MZ-Písemná práce z ČJL, AJ – R4, ML4  
  14.   Přijímací řízení do I.ročníků -maturitní obory-1.kolo  
  15.   Přijímací řízení do I.ročníků – maturitní obory-2.kolo  
  21.   Uzavření klasifikace za školní rok R4, ML4 do 12.00
  22.   Přijímací řízení- učební obory  
  23.   Pedagogická rada R4, ML4 a oznámení hodnocení 7.00
  24. 30. Studijní volno R4, ML4  
Květen 4. 6. Blok testů a písemných prací společné části MZ  
  13. 14. Praktická část MZ R4, ML4  
  18. 22. Maturitní zkoušky ústní R4, ML4  
  18. 20. Sportovně-turistický kurs R3  
  29.   Uzavření klasifikace za šk. rok E3,N3, E1Z,ZAK3,KČP3 do 12.00
Červen 1.   Pedagogická rada E3,N3, E1Z, ZAK3,KČP3 a ozn.hodn. 7.00
  2.   Písemná část ZUZ E3,N3, E1Z, ZAK3,KČP3  
  3. 4. Praktická část ZUZ E3,N3, E1Z, ZAK3, KČP3  
  5.   Studijní volno E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3  
  8.   Oznámení hodnocení písemné a praktické zkoušky žákům  
  9. 12. Studijní volno E3, N3, E1Z, ZAK3, KČP3  
  15.   Ústní část ZUZ E1Z, KČP3  
  16.   Ústní část ZUZ E3, ZAK3  
  17.   Ústní část ZUZ N3  
  18.   Opravné zkoušky závěrečných ročníků ( na základě žádosti)  
  19.   Slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů  
  24.   Uzavření klasifikace postupových ročníků do 12.00
  25.   Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ 2020- podzimní termín  
  26.   Pedagogická rada do 12.00
  30.   Slavnostní předání vysvědčení  
Červenec 1. 7. 31. 8. Hlavní prázdniny  
Srpen 25. 27. Opravné zkoušky   
Září 1.   Zahájení nového školního roku postupových ročníků 7.55
  1.   Zahájení nového školního roku I.ročníků 10.00
  1. 10. Blok testů a písemných prací společné části MZ-podzim  
  4.   Opravné ZUZ písemné E3,N3,E1Z,ZAK3,KČP3  
  7. 8. Opravné ZUZ praktické+praktická MZ   
  10.   Třídní schůzky prvních ročníků 15.00
  15.   Opravné ZUZ ústní E3,N3,E1Z,ZAK3,KČP3  
  16. 17. Opravné MZ ústní   R4,ML4   
Sestavil: Mgr.Zbyněk Hruška
10.09.2019