Termínový plán

 Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Kumburská 846, 509 01 Nová Paka
Termínový  plán 2022 – 2023 
Měsíc od do        Akce
Září 1.   Zahájení nového školního roku postupových ročníků
  1. 10:00   Zahájení nového školního roku I. ročníků
  1. 10.      MZ – Blok testů společné části
  5.        ZUZ   Písemná část (opravná zk.)
  6. 7.      MZ + ZUZ   Praktická část (opravná zk.) 
  8.        MZ   Písemná práce z ČJL (opravná zk.)
  9.        MZ   Písemná práce z AJ (opravná zk.) 
  12.        ZUZ    Ústní část (opravná zk.)
  13.   Třídní schůzky prvních ročníků – NP
  14.   Třídní schůzky prvních ročníků – V
  14.        MZ    Ústní část (opravná zk.)   R4
  30.   Návrhy témat ročníkových prací   R3   + praktických prací   E3S
Říjen 26. 27. Podzimní prázdniny
  31.   Výběr témat ročníkových prací   R3
Listopad 9.   Výběr témat praktických prací   E3S
  11.   Schválení témat ročníkových prací   R3   + praktických prací   E3S
  15.   Uzavření hodnocení za I. čtvrtletí
  16.   Pedagogická rada za I. čtvrtletí – NP, V
  21.   Třídní schůzky – V
  22.               Den otevřených dveří – NP
  23.   Třídní schůzky – NP
  24.               Den otevřených dveří – V
Prosinec 1.   MZ – uzávěrka přihlášek žáků pro jarní termín 2023
  23. 12. 2. 1. Vánoční prázdniny
Leden 3.   Zahájení výuky
  10.               Den otevřených dveří – NP
  12.               Den otevřených dveří – V
  25.   Uzavření klasifikace za I. pololetí
  26.   Pedagogická rada za I. pololetí – NP
  27.   Pedagogická rada za I. Pololetí – V
  31.   Předávání výpisů vysvědčení za I. pololetí
Únor 2.          Přijímačky nanečisto
  3.   Pololetní prázdniny
  27. 5. 3.  Jarní prázdniny 
Březen 1.         Termín podání přihlášek do I. ročníků denního studia
  29.   Uzavření hodnocení za III. čtvrtletí
  30.   Pedagogická rada za III. čtvrtletí – NP
  31.   Odevzdání praktických prací E3S
  31.   Pedagogická rada za III. čtvrtletí – V
Duben 3.   Třídní schůzky – NP
  4.   Třídní schůzky – V
  6.   Velikonoční prázdniny
  4.        MZ   Písemná práce z ČJL   R4, M4, E3S
  5.        MZ   Písemná práce z AJ   R4, M4, E3S
  13.          Přijímací řízení do I. ročníků – maturitní obory – 1. řádný termín
  14.          Přijímací řízení do I. ročníků – maturitní obory – 2. řádný termín
  20.   Uzavření klasifikace za školní rok   R4, M4, E3S
  21.   Pedagogická rada  a oznámení hodnocení   R4, M4, E3S
  22.          Přijímací řízení – učební obory
  24. 28. Studijní volno   R4, M4
Květen 2. 5.      MZ   Blok testů společné části
  5.   Odevzdání ročníkových prací   R3
  9. 10.      MZ   Praktická část   R4, M4
  10.        MZ   Praktická část   E3S
  10. 11.        Přijímací řízení do I. ročníků – maturitní obory – náhradní termín
  16. 18. Sportovně – turistický kurs   R3
  16. 19.      MZ   Ústní část   R4, E3S
  22. 23.      MZ   Ústní část   M4
                 Slavnostní vyřazení absolventů maturitních oborů
  30.   Uzavření klasifikace za šk. rok   E3A, E3N, E1Z, S3
  31.   Pedagogická rada a oznámení hodnocení   E3A, E3B, E1Z, S3 
Červen 1.   Studijní volno   E3A, E3B, E1Z, S4
  2.        ZUZ   Písemná část   E3A, E3B, E1Z, S3
  5. 6.      ZUZ   Praktická část   E3A, E3B, S3
  8. 9.      ZUZ   Praktická část   E1Z
  7. 14. Studijní volno   E3A, E3B, S3
  12. 16. Studijní volno   E1Z
  15.        ZUZ   Ústní část   E3B, S3
  16.        ZUZ   Ústní část   E3A 
  19. 20.      ZUZ   Ústní část   E1Z
  21.        Opravné zkoušky závěrečných ročníků (na základě žádosti)
  26.        Slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů
  26.   MZ – uzávěrka přihlášek žáků pro podzimní termín 2023
  27.   Uzavření klasifikace postupových ročníků
  28.   Pedagogická rada postupových ročníků
  30.   Předání vysdvědčení
Červenec 1. 7. 3. 9. Hlavní prázdniny
Srpen 28. 31. Opravné zkoušky, doklasifikace
Září 1. 10.      MZ   Blok testů společné části
  4.   Zahájení nového školního roku postupových ročníků
  4. 10:00   Zahájení nového školního roku I. ročníků
  6.        ZUZ   Písemná část (opravná zk.)
  7. 8.      MZ + ZUZ   Praktická část (opravná zk.) 
  11.        MZ   Písemná práce z ČJL (opravná zk.)
  12.        MZ   Písemná práce z AJ (opravná zk.) 
  12.   Třídní schůzky prvních ročníků – NP
  13.        ZUZ    Ústní část (opravná zk.)
  13.   Třídní schůzky prvních ročníků – V
  14. 15.      MZ    Ústní část (opravná zk.)
 
Sestavil: Mgr. Pavel Augustin
únor 2023