Termínový plán

 Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka
Termínový  plán 2021 – 2022 
Měsíc od do Akce
Září 1.   Zahájení nového školního roku postupových ročníků
  1.   Zahájení nového školního roku I. ročníků
  1. 10. Blok testů a písemných prací společné části MZ – podzim
  3.   Opravné ZUZ písemné 
  6. 7. Opravné ZUZ praktické 
  9.   Třídní schůzky prvních ročníků
  15. 16. Opravné MZ ústní   R4, ML4 
  24.   Návrhy témat ročníkových prací R3 + praktických prací E3S
Říjen 26.   R4: Odevzdání ročníkových prací za R3
  26.   Výběr témat  ročníkových prací R3 + praktických prací E3S
  27. 29. Podzimní prázdniny
Listopad 12.   Schválení témat ročníkových prací R3 + praktických prací E3S
  15.   Uzavření hodnocení za I. čtvrtletí
  18.   Pedagogická rada za I. čtvrtletí – NP
  19.   Pedagogická rada za I. čtvrtletí – V
  22.   Třídní schůzky Vrchlabí
  23.   Den otevřených dveří – Nová Paka
  24.   Třídní schůzky Nová Paka
  25.   Den otevřených dveří – Vrchlabí
Prosinec 1.   Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ – jarní termín
  23. 2.1. Vánoční prázdniny
Leden 3.   Zahájení výuky
  11.   Den otevřených dveří – Nová Paka
  13   Den otevřených dveří – Vrchlabí
  25.   Uzavření klasifikace za I. pololetí
  26.   Pedagogická rada za I. pololetí – V
  27.   Pedagogická rada za I. Pololetí – NP
  31.1.   Předávání výpisů vysvědčení za I. pololetí
Únor 4.   Pololetní prázdniny
  21. 27. Jarní prázdniny 
Březen 1.   Termín podání přihlášek do I. ročníků denního studia
  8.   Termín podání přihlášek do I. ročníků nástavbového studia
  29.   Uzavření hodnocení za III. čtvrtletí
  30.   Pedagogická rada za III. čtvrtletí – NP
  31.   Odevzdání praktických prací E3S
  31.   Pedagogická rada za III. čtvrtletí – V
Duben 5.   Třídní schůzky – NP
  6.   Třídní schůzky – V
  7.   MZ-Písemná práce z ČJL – R4, M4, E3S
  8.   MZ-Písemná práce z  AJ – R4, M4, E3S
  12. 28. Přijímací řízení do I. ročníků – maturitní obory – 1. kolo
      Přijímací řízení do I. ročníků – maturitní obory – 2. kolo
  14.   Velikonoční prázdniny
  21.   Uzavření klasifikace za školní rok R4, M4,E3S
  22.   Pedagogická rada R4, M4, E3S a oznámení hodnocení
  22.   Přijímací řízení – učební obory
  25. 29. Studijní volno R4, M4
Květen 2. 3. Blok testů společné části MZ
  9. 10. Praktická část MZ – R4,M4
  11.   Praktická část MZ – E3S
  16. 18. Maturitní zkoušky ústní R4
  16. 18. Sportovně – turistický kurs R3
  20.   Maturitní zkoušky ústní M4
  25. 26. Maturitní zkoušky ústní E3S
  27.   Uzavření klasifikace za šk. rok E3A, E3N, EZ, S3
  30.   PRU: E3A, E3N, EZ, S3  a oznámení hodnocení
  31.   Studijní volno E3A, E3N, EZ, S3
Červen 1.   Písemná část ZUZ E3A, E3N, EZ, S3
  2. 3. Praktická část ZUZ E3A, E3N, EZ, S3
  7. 10. Studijní volno E3A, E3N, EZ, S3
  13.   Ústní část ZUZ EZ,S3
  14.   Ústní část ZUZ E3A, 
  15.   Ústní část ZUZ E3N
  17.   Slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů
  17.   Opravné zkoušky závěrečných ročníků ( na základě žádosti)
  27.   Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ 2022 – podzimní termín
  27.   Uzavření klasifikace postupových ročníků
  28.   PRU postupových ročníků
  30.   Předání vysvědčení
Červenec 1. 7. 31. 8. Hlavní prázdniny
Srpen 26. 30. Opravné zkoušky 
Září 1.   Zahájení nového školního roku postupových ročníků
  1.   Zahájení nového školního roku I. ročníků
  1. 10. Blok testů a písemných prací společné části MZ – podzim
  5.   Opravné ZUZ písemné 
  6. 7. Opravné ZUZ praktické + praktická MZ 
  12.   Opravné ZUZ ústní 
  13.   Třídní schůzky prvních ročníků
  14. 15. Opravné MZ ústní   R4, M4, E3S 
 
Sestavil: Mgr. Zbyněk Hruška
18. 02. 2022