Projekty

Šablony I – Moderní vzdělávání na SŠSE Nová Paka

      Název projektu: Šablony I – Moderní vzdělávání na SŠSE Nová Paka Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003486 Období realizace: 1. 9. 2023 – 31.1.2026 Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_003 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a […]

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Informace o projektu Ve školním roce 2013 – 2014 a 2014 – 2015 bude na Integrované střední škole v Nové Pace realizován projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, který je podpořen dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). V rámci tohoto projektu se zaměříme na podporu technických učebních oborů, především […]