Lidé

Vedení školy a provozní zaměstnanci

Ředitel

Mgr. Zbyněk Hruška

Nová Paka

Vrchlabí

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Milena Mužíčková Zástupce ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Pavel Augustin
Zástupce ředitele pro odborný výcvik  Bc. Radomír Mikyska Vedoucí učitel OV – strojírenské obory Milan Škoda
Mzdová účetní, informace o studiu Šárka Benešová Vedoucí učitel OV – službové obory Jana Volejníková
Ekonomický úsek Marcela Pačesná Pokladní, administrativa Daniela Votočková
Správce ICT Bc. Radomír Mikyska
Vedoucí ŠJ Dana Soviarová
Školní kuchyně Kristýna Pospíšilová
Uklizečky Petra Vejborná, Hana Pěchočová, Jana Burdová, Natalka Shpenyk Iva Smetáková, Pavel Smeták
Školník, udržbář Miroslav Lodr Pavel Smeták

 Pedagogický sbor

Teoretická výuka:

 Nová Paka

 Vrchlabí

 Luděk Černík  Jana Bucharová
 Ing. Josef Hendrych  Ing. Jan Coufal
 Ing. Ilona Horáčková  Mgr. Ivo Farský
 Mgr. Ladislav Janata  Václav Havlas
 PaedDr. Hana Janatová  Ing. Dana Hnyková
 Mgr. Kateřina Jarošová  Mgr. Jan Horáček
 Mgr. Jana Kriegelová  Mgr. Ivana Jindrová
 Ing. Petr Kužel  Mgr. Veronika Kahánková
 Ing. Petr Kynčl  Mgr. Lukáš Kubelka
 Ing. Luboš Malý  Kateřina Malá
 Ing. Jiří Matyáš  Ing. Vojtěch Matouš
 Mgr. Renata Němcová  Ing. Alena Ničová
 Ing. Bc. Anatolij Sokolan  Ing. Jana Pršalová 
 Ing. Olga Šmejcová
 Josef Vízner

Praktická výuka

 Nová Paka

 Vrchlabí

 Zdeněk Bakovský  Jiří Mrva
 Vojtěch Honců  Pavel Novák
 Eva Jiránková
 Vladimír Jón
 Václav Doškář
 Josef Macek
 Petr Lízr
 Miloslav Podobský
 Petr Vlach

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Pavla Marková, MBA