Lidé

Vedení školy a provozní zaměstnanci

Ředitel

Mgr. Zbyněk Hruška

Nová Paka

Vrchlabí

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Milena Mužíčková Zástupce ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Pavel Augustin
Zástupce ředitele pro odborný výcvik Bc. Radomír Mikyska Vedoucí učitel OV – strojírenské obory Milan Škoda
Informace o studiu Šárka Benešová Pokladní, administrativa Daniela Votočková
Mzdová účetní Šárka Benešová
Ekonomický úsek Marcela Pačesná
Správce ICT Bc. Radomír Mikyska

Petr Lízr

Vedoucí ŠJ Dana Soviarová
Školní kuchyně Kristýna Pospíšilová
Uklizečky Petra Vejborná, Hana Pěchočová, Jana Burdová, Natalka Shpenyk Iva Smetáková, Pavel Smeták
Školník, udržbář Miroslav Lodr Pavel Smeták

Pedagogický sbor

Teoretická výuka:

 Nová Paka

 Vrchlabí

Václav Doškář Ing. Jan Coufal
Ing. Ilona Horáčková Václav Havlas
Mgr. Ladislav Janata Ing. Dana Hnyková
PaedDr. Hana Janatová Mgr. Ivana Jindrová
Mgr. Kateřina Jarošová Mgr. Lukáš Kubelka
Mgr. Jana Kriegelová Ing. Vojtěch Matouš
Ing. Petr Kužel Ing. Alena Ničová
Ing. Petr Kynčl Ing. Jaroslav Novák
Ing. Luboš Malý Ing. Jana Pršalová 
Ing. Jiří Matyáš
Mgr. Renata Němcová
Ing. Bc. Anatolij Sokolan
Mgr Olga Vitvarová

Praktická výuka

 Nová Paka

 Vrchlabí

Zdeněk Bakovský Jiří Mrva
Věroslav Dědeček Dušan Patočka
Miroslav Fišera
Vojtěch Honců
Eva Jiránková
Vladimír Jón
Petr Lízr
Josef Macek
Miloslav Podobský
Petr Vlach

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Pavla Marková, MBA