Lidé

Vedení školy a provozní zaměstnanci

Ředitel

Mgr. Zbyněk Hruška

Nová Paka

Vrchlabí

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Milena Mužíčková Zástupce ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Pavel Augustin
Zástupce ředitele pro odborný výcvik  Bc. Radomír Mikyska Vedoucí učitel OV – strojírenské obory Milan Škoda
Informace o studiu Petra Hofmanová Vedoucí učitel OV – službové obory Jana Volejníková
Mzdová účetní Šárka Benešová Pokladní, administrativa Daniela Votočková
Ekonomický úsek Marcela Pačesná
Správce ICT Bc. Radomír Mikyska

Petr Lízr

Vedoucí ŠJ Dana Soviarová
Školní kuchyně Kristýna Pospíšilová
Uklizečky Petra Vejborná, Hana Pěchočová, Jana Burdová, Natalka Shpenyk Iva Smetáková, Pavel Smeták
Školník, udržbář Miroslav Lodr Pavel Smeták

Pedagogický sbor

Teoretická výuka:

 Nová Paka

 Vrchlabí

Ing. Ilona Horáčková  Jana Bucharová
Mgr. Ladislav Janata  Ing. Jan Coufal
PaedDr. Hana Janatová  Mgr. Ivo Farský
Mgr. Kateřina Jarošová  Václav Havlas
Mgr. Jana Kriegelová  Ing. Dana Hnyková
Ing. Petr Kužel  Mgr. Jan Horáček
Ing. Petr Kynčl  Mgr. Ivana Jindrová
Ing. Luboš Malý Mgr. Lukáš Kubelka
Ing. Jiří Matyáš Kateřina Malá
Mgr. Renata Němcová Ing. Vojtěch Matouš
Ing. Bc. Anatolij Sokolan Ing. Alena Ničová
Ing. Josef Šilhán Ing. Jaroslav Novák
Mgr Olga Vitvarová  Ing. Jana Pršalová 
Josef Vízner

Praktická výuka

 Nová Paka

 Vrchlabí

 Zdeněk Bakovský  Jiří Mrva
 Vojtěch Honců  Pavel Novák
 Eva Jiránková Dušan Patočka
 Vladimír Jón
 Václav Doškář
 Josef Macek
 Petr Lízr
 Miloslav Podobský
 Petr Vlach

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Pavla Marková, MBA