Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy

12. 4. 2018 je prvním termínem konání jednotných přijímacích zkoušek do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči absolvují didaktický test z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Naše škola nabízí k těmto testům přípravný kurz pro žáky základních škol.

Kurz obsahuje 16 vyučovacích hodin, z toho 8 hodin českého jazyka a 8 hodin matematiky. Probíhat bude ve dnech 15. 3., 22. 3., 28. 3. a 5. 4., vždy od 14.30 do 17.45 pod vedením našich učitelů.

Místem konání kurzu je budova školy v Kumburské ulici 846.

Přihlášku stačí zaslat e-mailem, kde jako předmět vyplňte – přihláška k přípravnému kurzu. Do e-mailu zapište vaše jméno, příjmení, bydliště a školu, kterou navštěvujete a e-mail zašlete na issnp@ssnp.cz

Přihlášky budou přijímány do 2. 3. 2018. Kurz bude zahájen, pokud se přihlásí alespoň 15 žáků.

Bena jednoho kurzu je 800,- Kč, platbu proveďte na účet naší školy 15435541/0100 s variabilním symbolem 2018, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení žáka. Platbu proveďte nejpozději do 8. 3. 2018.