Přijímací zkoušky nanečisto, přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy

14. duben 2020 je prvním termínem konání jednotných přijímacích zkoušek do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči absolvují didaktický test z předmětů matematika a český jazyk a literatura.

Střední škola strojírenská a elektrotechnická v Nové Pace organizuje v úterý 18. února 2020 zkušební přijímací zkoušky pro uchazeče o studium maturitních oborů středních škol z 9. tříd.

Výsledek přijímacích zkoušek nanečisto nemá žádný vliv na hodnocení žáka u skutečných přijímacích zkoušek. Jejich cílem je seznámení uchazečů s novým prostředím a s formou testů.

Podrobné organizační pokyny pro přijímací zkoušky nanečisto budou zveřejněny na našich webových stránkách do 20. 12. 2019. Tyto zkoušky nabízíme žákům základních škol zdarma.

Následovat budou přípravné kurzy pro žáky základních škol, kde bude důraz kladen na témata, ve kterých účastníci přijímacích zkoušek nanečisto často chybovali.

Kurz matematiky obsahuje 8 vyučovacích hodin, bude probíhat ve dnech 5. 3., 12. 3., 19. 3. a 26. 3. 2020, vždy od 15.00 do 16.30.

Kurz českého jazyka a literatury obsahuje také 8 vyučovacích hodin, bude probíhat ve dnech 11. 3., 18. 3., 25. 3. a 1. 4. 2020, vždy od 15.00 do 16.30.

Oba kurzy budou vedeny našimi vyučujícími, místem konání kurzů je budova školy v Kumburské ulici 846 v Nové Pace.

Přihlášku stačí zaslat e-mailem, kde jako předmět vyplňte – přihláška k přípravnému kurzu z matematiky (přihláška k přípravnému kurzu z českého jazyka). Do e-mailu zapište jméno žáka, příjmení, bydliště a školu, kterou navštěvuje, a e-mail zašlete na sssenp@sssenp.cz.

Přihlášky budou přijímány do 22. 2. 2020. Cena jednoho kurzu je 400,- Kč, platbu proveďte na účet naší školy 115-6702890287/0100 s variabilním symbolem 2020, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení žáka. Platbu proveďte nejpozději do 29. 2. 2020.