Provoz škol od 1. 8. 2021!

 

Provoz středních škol byl od 1. 8. upraven tak, že pro zkoušky ve školách platí :

pokud se zkoušky účastní max. 20 osob, není třeba dokládat negativní test/prodělaný Covid/očkování.

 

Podle pokynů Ministerstva zdravotnictví jsou zaměstnanci povinni informovat zaměstnavatele o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin.

V případě vstupu zpět na území ČR jsou tyto osoby povinny se podrobit RT-PCR nebo antigennímu testu, a to na některém z veřejných odběrových míst.

Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na

  1. plně očkované osoby s certifikátem,
  2. osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od té doby neuplynulo více než 180 dní.

Z tohoto ochranného opatření plyne povinnost pro zaměstnavatele zamezit vstupu zaměstnancům, kteří se vrátili ze zahraničí, do doby, než se prokáží negativním testem nebo jinými skutečnostmi.

Stejné povinnosti platí i pro školy (pro zaměstnance, žáky i jejich zákonné zástupce). Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna přítomnost ve škole. Platí tedy povinnost informovat školu o cestách do zahraničí také pro žáky.

Povinnost se na zaměstnance i žáky uplatňuje tehdy, pokud škola vykonává nějakou činnost a tito účastníci se jí mají účastnit (tedy i porada učitelů, opravné zkoušky…).

 

Testování od 1. 9. 2021 se bude řídit pokyny MŠMT, které zatím škola neobdržela.