Studenti SŠSE Nová Paka na 16. ročníku StreTech ČVUT

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 5. června 2024 od 10:00 do 12 hodin v budovách ČVUT již šestnáctý ročník workshopu studentek a studentů z významných středních škol StreTech 2024.

Cílem celé akce bylo umožnit setkání studentům středních škol na půdě ČVUT, nejstarší technické univerzity v Evropě. Práce byly individuální nebo kolektivní, buď formou posteru nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. Témata příspěvků nebyla na konferenci StreTech vymezena, týkala se všech oblastí (humanitních, uměleckých, přírodovědných nebo technických). Letos bylo přijato cca 200 projektů od studentů z cca 61 škol z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd.
Z témat příspěvků prezentovaných na StreTech je tradičně sestaven sborník, který obdrželi prezentující studenti spolu s Flashpamětí. 

Konference se zúčastnili také naši tři žáci třetího ročníku Střední školy strojírenské a elektrotechnické
z Nové Paky, kteří prezentovali své projekty, tj. letošní ročníkové práce.

  1. Milan Zahradníks projektem „Zaměřovací systém pro palné zbraně“.
  2. Lukáš Holman s ročníkovou prací „Automatický vrtací stroj řízený PLC“.
  3. Filip Švejda se svým „Robotickým ramenem“.
  4. Ondřej Kvarda s projektem „ Arduino FM rádio

Každému byl vytvořen prostor, ve kterém se krátce představil, přiblížil svůj exponát a zodpověděl dotazy. Studentům se  tak vytvořila možnost prezentovat výsledky své práce, seznámit se s prací svých kolegů
a kolegyň z jiných středních škol a prodiskutovat svá řešení.

Pedagogové z ČVUT navštěvovali žáky a se zájmem prohlíželi, konzultovali, vysvětlovali, chválili i radili,
co vylepšit. Odměnou jim byl opravdový zájem profesorů o jejich projekty, nabídnuté kontakty, pomoc
a možnosti studovat na ČVUT.

V závěru studenti, kteří se workshopu účastnili aktivně, obdrželi diplom, tričko a drobné dárky. Mimo to jsou jejich práce uveřejněny v ročence StreTech.  Ti, kteří se zúčastnili ankety se zájmem studovat na univerzitě, byli slosováni o ceny ČVUT.

Sledujte na: http://www1.fs.cvut.cz/stretech/

Ing. Luboš Malý