23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

 

 Zaměření:
  •  Mechanik lanovkář
  •  Mechanik strojů a zařízení
 Délka přípravy:  4 roky
 Způsob zakončení studia:  Maturitní zkouškou
 Poskytované vzdělání:  Úplné střední odborné

 

Popis oboru:

Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným i odborným vzděláním. Uplatní se jako servisní technik, strojní zámečník, montér a mechanik strojů a zařízení, programátor a obsluha CNC strojů, ale i v technicko-hospodářských funkcích ve strojírenských podnicích. Dále může pracovat u firem dodávajících technologie a zajišťujících servis výrobním podnikům. Po vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o studium na vysoké škole.

Absolvent je veden po celou dobu studia v teoretickém i praktickém vyučování, ale i při dalších aktivitách k tomu, aby:

  • Zhotovoval podle technické dokumentace strojírenské výrobky,
  • Volil vhodné materiály, nářadí, nástroje a měřidla,
  • Sestavoval, oživoval a seřizoval strojírenské výrobky,
  • Volil podle dokumentace vhodné postupy montáže, nářadí a pomůcky,
  • Prováděl kontrolu, opravy, servis a údržbu strojírenských výrobků, součástí a funkčních celků strojírenských zařízení,
  • Obsluhoval, seřizoval a programoval CNC obráběcí stroje,
  • Využíval CAD a CAM software pro tvorbu výkresové dokumentace a programů pro CNC stroje,
  • Dbal na bezpečnost práce a používal vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky při všech činnostech.

 

Pořadí Vzdělávání Předmět I. II. III. IV. Celkem
1. Jazykové a estetické Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
2. Anglický jazyk 3 3 3 3 12
3. Německý jazyk 2 2 4
4. Společenskovědní Občanská nauka 1 1 1 3
5. Dějepis 2 2
6. Přírodovědné Základy ekologie a chemie 1 1 2
7. Fyzika 2 2 4
8. Matematické Matematika 3 2 2 3 10
9. Pro zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8
10. Zdravověda 1 1
11 I+K technologie Informační technologie 1 1 1 1 4
12. Ekonomické Ekonomika 1 2 3
13. Výrobky Technická dokumentace 2 1 1 4
14. Strojírenská technologie 2 1 1 1 5
15. Strojnictví 2 2 1, 5 5, 5
16. Technická mechanika 2 2 4
17. Elektrotechnika 2 2
18. Technologie 2 2 2 3 9
19. Legislativa dopravních zařízení 1 1
20. Montáž, servis a opravy výrobků Odborný výcvik 6 12 12 7 37
Teoretická výuka týdně 26 22 21, 5 24 93, 5
Odborný výcvik týdně 6 12 12 7 37
C e l k e m t ý d n ě 32 34 33, 5 31 130, 5