23-55-H/02 Karosář

 

 Název ŠVP:  Autoklempíř
 Délka přípravy:  3 roky
 Způsob zakončení studia:  Závěrečnou zkouškou
 Poskytované vzdělání:  Střední odborné

 

Popis oboru:

Absolvent má všeobecné i odborné vzdělání. Je schopen vykonávat veškeré základní operace při ručním tváření a spojování plechů. Může pracovat na základních druzích klempířských strojů. Nalezne uplatnění v povolání karosář především  při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáží jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií, skříní vozidel a při jejich ošetřování. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

 

 

Pořadí Vzdělávání Předmět I. II. III. Celkem
1. Jazyk a est. vzd. Český jazyk a literatura 1 2 2 5
2.   Cizí jazyk 2 2 2 6
3. Společenskovědní Občanská nauka 1 1 1 3
4. Matematické Matematika 2 2 1 5
5. Přírodovědné Základy ekologie 1 1
6.   Fyzika 1 1,5 2,5
7.   Chemie 0,5 0,5
8. Pro zdraví Péče o zdraví 0,5 0,5
9.   Tělesná výchova 1 1 1 3
10. I+K technologie Informační technologie 1 1 1 3
11. Ekonomické Ekonomika 1 2 3
12. Karosérie a skříně Technická dokumentace 1,5 1,5 1 4
13.   Strojírenská technologie 2 1 1 4
14.   Strojnictví 2 1 3
15.   Technologie 1 1
16.   Klempířská technologie   2,5 3 5,5
17.   Silniční vozidla 2 2
             
Teoretická výuka týdně 17 17,5 17,5 52
Odborný výcvik týdně 15 17,5 17,5 50
C e l k e m t ý d n ě 32 35 35 102