23-56-H/01 obráběč kovů

 

Délka přípravy: 3 roky
Způsob zakončení studia: Závěrečnou zkouškou
Poskytované vzdělání: Střední odborné

 

Popis oboru:

Učební obor zaměřený na poskytování vědomostí, dovedností a návyků pro povolání ve strojírenství a ve výrobních a opravárenských provozech. Absolvent se uplatní jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtač nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů. Je připraven pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dálkového tříletého nástavbového studia při zaměstnání nebo dvouletého denního studia, které probíhá ve škole ve Vrchlabí. Toto  studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních hodin v jednotlivých ročnících
  I. II. III. celkem
Všeobecné předměty        
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Jazykový seminář 0 0 1 1
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 0 2
Chemie a základy ekologie 2 0 0 2
Matematika 2 2 2 6
Matematický seminář 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Práce s počítačem 1 1 1 3
Odborné předměty        
Projektování CAD 0 0 2 2
Ekonomika 0 0 2 2
Strojnictví 1 2 0 3
Technologie 2 3 4 9
Technická dokumentace 2 1 0 3
Strojírenská technologie 2 2 0 4
Obrábění 0 0 1 1
Odborný výcvik 12 14 14 40
Celkem 32 32 32 96