26-41-L/52 provozní elektrotechnika

 

Délka přípravy: 3 roky
Způsob zakončení studia: Maturitní zkouškou
Poskytované vzdělání: Úplné střední odborné

 

Názvy vyučovacích předmětů Počet hodin – konzultací

v jednotlivých ročnících

  I. II. III. Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty        
Český jazyk a literatura1) 20 20 20 60
Cizí jazyk1) 30 30 30 100
Matematika2) 30 30 30 80
Práce s počítačem2) 30 20 20 70
Ekonomika 20 10 0 30
Odborné předměty        
Elektronika 10 20 30 60
Elektrická měření 10 20 0 30
Elektrotechnika 20 20 20 60
Automatizace 10 10 10 30
Stroje a přístroje / Číslicová technika 20 20 40 80
Celkem 200 200 200 600

 

Popis oboru:

Nástavbové dálkové studium je tříleté, zakončené maturitní zkouškou. Je vhodné pro absolventy tříletých učebních elektrotechnických oborů. Konzultace jsou zpravidla jednou za čtrnáct dnů. Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Odborné předměty poskytují vědomosti z technického zobrazování, funkčních principů přístrojů, strojů a zařízení, vlastnosti elektrotechnických součástek, jejich používání a zkoušení, slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky, číslicové techniky, elektrotechnických měření a praxe. Absolvent je připraven pro uplatnění v technickohospodářských funkcích.