26-41-M/01 elektrotechnika

Zaměření: Informační systémy
Stroje a přístroje
Automatizace
Vhodnost oboru:
Obor je vhodný pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základních škol.
Délka přípravy:
4 roky
Způsob ukončení studia:  Maturitní zkouškou z českého jazyku a literatury, z volitelného předmětu matematiky nebo cizího jazyka a z dalších výběrových odborných předmětů podle zvoleného zaměření. Součástí studia je možnost získání osvědčení o elektrotechnické způsobilosti podle Vyhlášky 50/1978 Sb.
Poskytované vzdělání:
Úplné střední odborné vzdělání

Popis oboru: Absolvent studijního oboru Elektrotechnika je připraven pro uplatnění v technickohospodářských funkcích. Jeho znalosti mu umožňují rychlou adaptaci na podmínky praxe. Po odborné stránce je absolvent připraven, po absolvování nástupní praxe, vykonávat činnost středně technickohospodářských pracovníků. Získané úplné střední vzdělání mu umožňuje věnovat se i podnikatelské činnosti.Odborné předměty poskytují absolventu široký přehled o elektronickém a strojírenském oboru a směřují absolventa do specifické oblasti informatiky a výpočetních systémů. Odborné předměty poskytují vědomosti z technického zobrazování, funkčních principů přístrojů, strojů a zařízení, vlastnosti elektrotechnických součástek, jejich používání a zkoušení, slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky, číslicové techniky, elektrotechnických měření a praxe. Dosažená úroveň mu umožňuje další studium na vysoké nebo vyšší odborné škole.Na konci druhého ročníku si studenti volí zaměření.Studenti v zaměření Informační systémy se naučí programovat systémy pomocí vyššího programovacího jazyka, využívat poznatků konstrukčních logických prvků, architektury osobních počítačů, operačních systémů, konstrukčních logických i analogových prvků. Naučí se nejen pracovat s počítačem uživatelským způsobem, ale zvládnou specializovaný software pro úpravu, přenos a zpracování grafiky, video a audio signálů. Získají speciální znalosti o zařízeních a technologiích přenosu, zpracování a úpravě digitálních i analogových signálů. Jsou připraveni i pro tvorbu vlastního softwaru zaměřeného na použití v řízení technologických zařízení i zpracování ekonomických úloh.Absolventi v zaměření Informační systémy mají potřebný přehled o hardware výpočetních a komunikačních systémů. Umí sestavit nebo vyměnit části osobního počítače z důvodu oprav a modernizace.Studenti v zaměření Stroje a zařízení najdou uplatnění při konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnických zařízení. Dále pak v oblasti zkušebnictví, diagnostiky, revizní a servisní techniky, technického rozvoje, regulační techniky i jako školící techniky. Absolventi umí využívat prostředků výpočetní techniky. Jsou připraveni i pro tvorbu vlastního softwaru zaměřeného na použití v řízení technologických zařízení.

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku:

Skupina př. Předmět I II III IV Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk 1 1 1 2 5
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Konverzace v cizím jazyce 0 0 0 1 1
Cizí jazyk II. 2 2 2 2 8
Dějepis 2 0 0 0 2
Občanská nauka 0 1 1 1 3
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie a základy ekologie 2 0 0 0 2
Matematika 5 4 3 2 14
Literární výchova 1 1 1 2 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné předměty Práce s počítačem 2 2 0 0 4
Aplikovaná matematika 0 0 2 0 2
Programové vybavení 0 0 3 2 5
Ekonomika 0 0 2 1 3
Technická dokumentace 3 0 4 4 3
Základy elektrotechniky 4 3 0 0 7
Elektronika 0 3 3 0 6
Elektrická měření 0 0 4 4 8
Elektrotechnické předpisy 0 0 0 1 1
Automatizace 0 0 2 2 4
Praxe 3 3 2 1 9
Elektrotechnologie 0 2 0 0 2
Číslicová technika 0 3 0 0 3
Výběrové předměty – automatizace Automatizace 0 0 0 2 2
Mikrokontroléry 0 0 2 4 6
Výběrové předměty – informační systémy Elektronika 0 0 0 2 2
Informační systémy 0 0 2 4 6
Výběrové předměty – stroje a přístroje Automatizace 0 0 0 2 2
Stroje a přístroje 0 0 2 4 6
Celkem

32

32 33 32 129