26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Délka přípravy: 3 roky
Způsob zakončení studia: Závěrečnou  zkouškou
Poskytované vzdělání: Střední odborné

Popis oboru:

Vhodný pro chlapce.

Učební obor zaměřený na montáž, bytovou instalaci, zkoušení, údržbu a opravu energetických zařízení, elektrorozvodných sítí a kabelových rozvodů, trasformoven, elektrických strojů a elektrických zařízení všeho druhu. Absolvent najde uplatnění jako elektromechanik, provoz níelektrikář, revizní technik, bezpečnostní technik, energetik. Může pracovat ve výrobnách a rozvodnách el. energie, v montážních závodech, výrobnách el. zařízení, na stavbách, při montážích a demontážích el. zařízení bytových rozvodů, údržbě a jejich servisu, opravárenské činnosti, revizích.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dálkového tříletého nástavbového studia při zaměstnání nebo dvouletého denního studia. Toto studium je zakončeno maturitní zkouškou. U oboru je možnost získání odborné způsobilosti v elektrotechnice podle zákona č. 250/2021 Sb. (platí od 1. 7. 2022)

Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních hodin v jednotlivých ročnících
I. II. III. Celkem
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 0 2
Chemie a základy ekologie 2 0 0 2
Matematika 2 2 2 6
Tělesná výchova 1 1 1 3
Práce s počítačem 1 1 1 3
Odborné předměty
Ekonomika 0 0 2 2
Technická dokumentace 2 0 0 2
Základy elektrotechniky 4 1 0 5
Elektrické stroje a přístroje 0 3 0 3
Materiály a technologie 2 0 0 2
Elektronika 0 3 0 3
Elektrická měření1) 0 0 3 3
Elektrotechnické předpisy2) 0 1 0 1
Stroje a zařízení 0 0 5 5
Odborný výcvik 12 14 14 40
Celkem 32 32 32 96