Radomír Mikyska

Vyhláška – metodika hodnocení druhého pololetí 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na nouzový stav a přijatá opatření připravilo speciální zákon, který se týká těch studentů, kteří v tomto školním roce svá studia uzavírají, ať už se jedná o učební obory ve smyslu závěrečných zkoušek či středoškoláky – maturanty. Speciální úprava se týká také těch, kteří budou v letošním roce skládat přijímací zkoušky na střední školy:

Vyhláška – metodika hodnocení

TISKNE CELÉ ČESKO- aktuálně!

Před třemi týdny se Střední škola strojírenská a elektrotechnická přihlásila do občanské iniciativy Tiskne celé Česko, jejíž hlavní aktivitou je výroba ochranných štítů pro zdravotníky. Tento týden jsme odeslali další vytištěné množství dílů ke kompletaci ochranných štítů. Dohromady jsme již odeslali 400 vytištěných kompletů. Denně jsme schopni vytisknout kolem 20 kusů čelenek ke štítům a k tisku neváhali naši učitelé využít i víkendy a svátky. Naše škola tak využila kapacitu svých 3D tiskáren pro dobou věc. Jsme rádi, že můžeme také pomoci svými výrobky zvýšit ochranu lékařů a zdravotníků, kteří pomáhají s nejvyšším nasazením nám všem. 

Z rozhodnutí ředitele školy!

Vážení žáci, studenti a učitelé,

v době uzavření školy bude probíhat ve škole v Nové Pace výuka formou zadávání a vyhodnocování domácí práce prostřednictvím  školních emailů.

Všichni jste, z rozhodnutí ředitele školy, povinni tyto emaily pravidelně sledovat, úkoly řádně zpracovávat a odevzdávat v určených termínech!

Sledujte také webové stránky naší školy, kde budete včas informováni o případných změnách!

Dle ministerské vyhlášky bude studium od pondělí 16. 3. 2020 probíhat distanční formou. Je tedy povinností studentů naší školy sledovat informace proudící ze školy primárně přes školní emaily.

Jak eventuálně zprovoznit ještě nevyužívaný školní email najdete na stránkách školy v záložce studium.

Případné problémy konzultujte se svým třídním učitelem, nebo se správcem IT Bc. Radomírem Mikyskou.

 

Mgr. Zbyněk Hruška
ředitel školy

 

 

Mimořádné opatření – uzavření základních středních a vysokých škol od 11. 3. 2020!

Mimořádné opatření – uzavření základních středních a vysokých škol od 11. 3. 2020!

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy bude včas informovat o znovuotevření střední školy. Sledujte, prosím, naše webové stránky!

Vynikající výsledek Michala Vondrouše v kraji

Ve čtvrtek 13. února se na novopackém gymnáziu uskutečnilo okresní kolo Soutěže v jazyce anglickém, a to ve dvou kategoriích. Kategorie VG III. A pro žáky 1. až 3. ročníků gymnázií a kategorie SOŠ III. C pro žáky 1. až 3. ročníků středních odborných škol.

Naši školu reprezentovali dva žáci, Michal Vondrouš ze třídy R2 (2. ročník) a Matyáš Janík ze třídy R1 (1. ročník).

Soutěž probíhala ve dvou částech. První byl poslech s porozuměním a po krátké přestávce následovala ústní část, ve které si každý soutěžící vylosoval jedno konverzační téma, o němž hovořil přibližně pět minut. Tato část byla zakončena popisem obrázku.

Michal Vondrouš získal 77 bodů a obsadil vynikající 2. místo a postoupil do krajského kola. Soutěžící na první příčce překonal Michala o pouhých 2,5 bodu!

Matyáš Janík se umístil se 75 body na třetí pozici, což je opět výborný výsledek vzhledem k tomu, že se jedná o studenta teprve 1. ročníku.

Krajské kolo v Hradci Králové se uskutečnilo 27. února 2020 a náš Michal Vondrouš tam poměřil své znalosti anglického jazyka i se zástupci obchodních akademií a jazykových škol. Soutěž se skládala ze dvou částí. První dopolední část byla poslechová s testem jazykových znalostí a odpolední část byla konverzační. V kategorii III. C usilovalo o jedno postupové místo do celostátního kola 9 soutěžících a Michalovi o několik bodů utekly stupně vítězů. Jeho 4. místo je v tak silné konkurenci vynikající a všichni mu velice blahopřejeme.

Mgr. Jana Kriegelová