Radomír Mikyska

Den otevřených dveří!

Máte v plánu navštívit naši školu v den otevřených dveří?

Dnešní situace nám neumožňuje přivítat vás u nás  ve škole v plánovaných dnech 24. listopadu v Nové Pace a 26. listopadu ve Vrchlabí, ale nabízíme možnost zhlédnout video o oborech naší školy.

PREZENTACE ŠKOLY

Úspěšná účast našich žáků v soutěži Logická olympiáda 2020

 

  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky a jako jedna z mála školních soutěží se mohla konat i za letošní poněkud složité epidemiologické situace, protože její základní kolo probíhalo formou online testu, který si mohl každý soutěžící vypracovat v klidu domova.

  Do letošního ročníku se zaregistrovalo celkem 63 770 soutěžících z 3143 škol. Mezi nimi byli i čtyři žáci z naší školy, Vojtěch Šťastný z R1, Anastázie Gavendová a Jonáš Skuhrovec z R2 a Josef Hádek z R3. Všichni čtyři soutěžili v kategorii C – studenti středních škol, a bojovali tak spolu s dalšími 12240 řešiteli z celé republiky. Většina účastníků byli studenti gymnázií. V Královehradeckém kraji se zaregistrovalo v této kategorii celkem 690 účastníků. Základní kolo se konalo ve dnech 15. – 21. 10. 2020.

   Ve veliké konkurenci si ovšem naši žáci vedli výborně. Nejlépe dopadl Josef Hádek, který porazil zhruba 72 % všech účastníků své kategorie a umístil se tak na krásném 3351. – 3471. místě, v kraji potom na 173. – 184. místě. Druhým nejlepším byl Jonáš Skuhrovec, který obsadil 3845.- 3971. místo v republice a 204.- 211. místo v kraji, porazil tak zhruba 68 % všech zúčastněných středoškoláků. Výsledky obou žáků jsou opravdu výborné, chybělo jen málo k tomu, aby skončili v první čtvrtině startovního pole a také málo k postupu do krajského kola.

   I další dva naši soutěžící, Anastázie Gavendová a Vojtěch Šťastný, mohou být se svými výsledky spokojeni. Oba porazili více než 25 % soutěžících, čímž se zařadili mezi úspěšné řešitele soutěže. Anastázie porazila přibližně 42 % a Vojtěch 31 % účastníků své kategorie.

Všem čtyřem žákům gratulujeme ke krásným výsledkům!!!

Mgr. Olga Vitvarová

Výuka v dálkové formě studia ve školním roce 2020/21

Výuka v dálkové formě studia bude ve školním roce 2020/21 probíhat v těchto dnech:
 
  • pro 1. ročník (třída E1S) se budou konat konzultace každý lichý týden ve čtvrtek od 7.00 do 16.45, první konzultace proběhne 10. 9. 2020 od 7.55
  • pro 2. ročník (třída E2S) se budou konat konzultace každý sudý týden v úterý od 7.00 do 16.45, první konzultace proběhne 15. 9. 2020 od 7.00
  • pro 3. ročník (třída E3S) se budou konat konzultace každý sudý týden ve středu od 7.00 do 16.45, první konzultace proběhne 2. 9. 2020 od 7.00

Výsledky 3. kola přijímacího řízení ze dne 29. 6. 2020

Nástavbové vzdělávání (dálkové)

 

26-41-L/52  Provozní elektrotechnika

23-43-L/51  Provozní technika

 

IČ uchazeče Přijímací zkouška        Body celkem Výsledek přijímacího řízení
ČJ M+Fy
EN 296 20 25 45 přijat
         
SN 292 26 36 62 přijat
         
SN 291 24 17 41 přijat
         
SN 190 19 32 51 přijat
         
SN 309 25 22 47 přijat
         
EN 191 26 36 62 přijat

 

Elektrikář, Elektrikář silnoproud  – zkrácené jednoleté

 ESI zkr 295                                                                                       přijat

ESI zkr 286                                                                                       přijat

ESI zkr 264                                                                                       přijat

ESI zkr 267                                                                                       přijat

E zkr 265                                                                                           přijat

3. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků 2020/2021

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělávání

přihlášky ke studiu je nutné podat průběžně do 25. června 2020

 

Učební obory – (tříleté denní)

Přijímací zkoušky se v těchto oborech nekonají.

Ve druhém kole přijímacího řízení do 1. ročníku roku 2020/2021 se u uchazeče hodnotí:

výsledky v předchozím vzdělávání:

známky z chování a z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a literatura z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Bodové  hodnocení sledovaných předmětů

Chování

známka

1

2

3

0

0

body

5

0

0

0

0

Matematika

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Fyzika

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Český jazyk a literatura

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

 

Maximální počet bodů, které může uchazeč získat za sledované studijní výsledky ze  ZŠ : 100 bodů.

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání ve druhém kole je celkový zisk minimálně 15 bodů.

 

Obor                                                                            Počet volných míst

            26-51-H/01  Elektrikář                                                                                             

            26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud                                 

            23-52-H/01  Nástrojař                                                   0         

            23-56-H/01  Obráběč kovů                                          0

            23-55-H/02  Karosář                                                       0                                 

            23-51-H/01  Strojní mechanik                                     0

                     ——————————————————————————–

 

Nástavbové studium – dálkové (tříleté)

Podmínkou pro zařazení uchazeče k přijímacímu řízení je doložení výučního listu, který  odpovídá danému oboru nástavbového vzdělávání.

 

 

Obor                                                                            Počet volných míst       

    26-41-L/52 Provozní elektrotechnika                                         

    23-43-L/51 Provozní technika                                               5

 

U žáků, kteří se v 1. kole přijímacího řízení zúčastnili centrálně zadávaných testů z českého jazyka a matematiky bude využito získaného bodové hodnocení z těchto testů. Uchazeči, kteří v prvním kole centrálně zadávaný test nepsali, budou psát školní verzi testu z ČJ, M a Fy (na základě pozvání) na adrese školy v ulici Kumburská 846, Nová Paka. Z testu je možné získat maximální počet 100 bodů (ČJ – 40 bodů, M – 40 bodů a Fy – 20 bodů). Časový limit konání testu je 60 minut.

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je celkový zisk minimálně 10 bodů.

                        ————————————————————————————

Jednoleté zkrácené studium – (denní)

Studium je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.

Obor                                                                            Počet volných míst

            26-51-H/01  Elektrikář                                                   1                                      

            26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud                          2                     

            23-52-H/01  Nástrojař                                                    0     nebude otevřen

            23-56-H/01  Obráběč kovů                                           0    nebude otevřen

                        ————————————————————————————

 

Čtyřleté studium s maturitní zkouškou (denní)

Ve druhém kole přijímacího řízení do 1. ročníku roku 2020/2021 se u uchazeče hodnotí:

výsledky v předchozím vzdělávání:

známky z chování a z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a literatura z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Bodové  hodnocení sledovaných předmětů

Chování

známka

1

2

3

0

0

body

5

0

0

0

0

Matematika

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Fyzika

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Český jazyk a literatura

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

 

Maximální počet bodů, které může uchazeč získat za sledované studijní výsledky ze  ZŠ : 100 bodů.

Bodové hodnocení výsledků vzdělávání z  2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ je do celkového výsledku počítáno s váhou 40 %.

U žáků, kteří se v 1. kole přijímacího řízení zúčastnili centrálně zadávaných testů z českého jazyka a matematiky bude využito získaného bodové hodnocení z těchto testů. Bodové hodnocení výsledků přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka má v celkovém výsledku přijímacího řízení váhu 60 %.

 

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je celkový zisk minimálně 30 bodů.

 

Uchazeči, kteří v prvním kole centrálně zadávaný test nepsali, budou psát školní verzi testu z ČJ, M a Fy (na základě pozvání) na adrese školy v ulici Kumburská 846, Nová Paka. Z testu je možné získat maximální počet 100 bodů (ČJ – 40 bodů, M – 40 bodů a Fy – 20 bodů). Časový limit konání testu je 60 minut.

Obor                                                                                  Počet volných míst

            26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik                             15

            23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení                          10

            —————————————————————————————————–                             

 

 

U všech oborů vzdělávání požadujeme lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.         

 

V Nové Pace dne 19. 6. 2020                                                                      Mgr. Zbyněk Hruška, v.r.

                                                                                                                                              ředitel

Výsledky přijímacího řízení

Zde naleznete výsledky přijímacího řízení dle jednotlivých oborů ve formátu PDF:

Z rozhodnutí ředitele!

Žáci postupových ročníků NENASTUPUJÍ od 8. 6. 2020 do 29. 6. 2020 k výuce do školy.

Výuka bude dokončena stávajícím vzdáleným způsobem.