Pavel Imlauf – 1. místo na Enersol 2016

Jako každoročně touto dobou proběhlo v pátek 12. února 2016 v aule SPŠ a SOU Hradební Hradec Králové krajské kolo již 12. ročníku přehlídky ENERSOL 2016.

POROTA ENERSOL 2016

POROTA ENERSOL 2016

Témata podporují vzdělávání žáků formou spolupráce s odborníky na alternativní energie, úspory energií nebo inovace při omezování emisí v dopravě. Obsahem projektů jsou informace o reálně využívaných technologiích obnovitelných zdrojů energie, témata úsporného bydlení, zásadní opatření vedoucí k úsporám energií a zavádění moderních dopravních systémů. Žáci soutěžili ve třech kategoriích – Enersol a praxe, Enersol a inovace a Enersol a popularizace. Účastnili se žákyně a žáci SPŠ a SOU Hradec Králové Hradební, ISŠ Nová Paka,  SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové. Odbornou porotu, která posuzovala celkem 14 projektů, tvořili zástupci hradeckých firem Empla AG s.r.o.  Bc. Stanislav Eminger, Hakel – Trade  Jiří Kejklíček  a předseda poroty Mgr. Josef Váca, ředitel Střední školy technické Jihlava.  Svou účastí soutěž též podpořili zástupci odboru školství Královéhradeckého kraje, a samozřejmě nemohl chybět ani zakladatel soutěže Enersol Ing. Jiří Herodes.

PAVEL IMLAUF PŘI PREZENTACI

PAVEL IMLAUF PŘI PREZENTACI

Naši školu reprezentoval Pavel Imlauf, žák druhého ročníku průmyslovky, s prací Kaplanova přímoproudá turbína – učební pomůcka. V září Pavel prošel exkurzí na malé vodní elektrárně Velký Osek, která se mu stala velkou motivací pro konstrukci vlastního 3D modelu Kaplanovy turbíny v počítači. Model doplnil dokumentací a završil perfektním projevem s prezentací, což se odrazilo v jeho hodnocení.  V hlavní kategorii Enersol a praxe obsadil s přehledem 1. místo. Na místě druhém se umístil Otakar Bárta s prací Filtr pevných částic z SOŠ a SOU Vocelova HK a na krásném třetím místě Adéla Jirková z SPŠ Hradební HK s prací Rychle rostoucí dřeviny.

V kategorii Enersol a inovace zvítězil Petr Hajný s prací Rekuperační zařízení, na druhém místě Pavel Tichý s prací Auto na vzduch. Oba žáci z SPŠ a SOU Hradební HK.

PAVEL IMLAUF KAPLANOVA TURBÍNA

PAVEL IMLAUF KAPLANOVA TURBÍNA

V kategorii Enersol a popularizace obsadila jediné místo slečna Tereza Borysová s prací Recyklace v oděvním průmyslu.

Všichni jmenovaní žáci budou tvořit tým, který bude zastupovat Královéhradecký kraj v národním kole soutěže Enersol ve dnech 17. a 18. března 2016.

Náš žák Pavel Imlauf se svým prvním místem v hlavní kategorii nominoval do týmu ČR pro mezinárodní konferenci v Brně, která se bude konat 14. a 15. dubna 2016.

Blahopřejeme nejenom Pavlovi za perfektní reprezentaci naší školy, ale i všem ostatním úspěšným žákům a přejeme jim jen a jen úspěch v národním kole. Všem žákům naší školy přejeme, aby si vzali z Pavlova úspěchu příklad a příští rok ho následovali. Je vidět, že když se chce, tak to jde. Ostatním, tvořivým žákům základních škol, kteří teprve přemýšlí o své budoucí škole, či profesi chceme vzkázat: „Pro šikovné ruce je v naší škole místa dost.“