Pavel Imlauf na celostátní konferenci ENERSOL 2016

Motto akce: Mít v hlavách nápady

Ve dnech 17. a 18. března 2016 proběhl již 12. ročník celostátní konference ENERSOL 2016, účastníky tentokrát hostila Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk. Přehlídka nese podtitul „Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí.“

 

ENERSOL 2016 ČR

ENERSOL 2016 ČR

Osobní záštitu nad touto akcí převzal ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec. Garanty byli i Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Tomáše Mach, starosta města Nymburka, PhDr. Pavel Fojtík, místostarosta města Nymburka. Průvodcem celou akcí i královským městem Nymburk byl Mgr. Jiří Ševčík, zástupce ředitele hostitelské školy. V průběhu obou dnů účastníky pozdravili a zdůraznili potřebnost nových nápadů ze strany mladých i Ing. Tomáš Kažmierski, dlouholetý spolupracovník projektu ENERSOL z MŽP, a Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí. Oba přislíbili podporu celému projektu i v dalších letech.

Do poroty zasedl výše jmenovaný Ing. Jan Kříž, Ing. Zorka Husová z NUV Praha a Ing. Simona Jandurová ze Středočeského fondu pro životní prostředí a zemědělství.

Žáci představili své projekty ve třech kategoriích: Enersol a praxe, Enersol a inovace, Enersol a popularizace. Za královéhradecký kraj soutěžili tito žáci:

Pavel Imlauf, ISŠ Nová Paka s prací Kaplanova přímoproudá turbina – učební pomůcka,

PAVEL IMLAUF 2. ročník

PAVEL IMLAUF 2. ročník

Otakar Bárta, SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové s prací Filtr pevných částí,

Petr Hajný, SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové s prací Rekuperace,

Tereza Borysová, SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové s prací Recyklace v oděvním průmyslu,

Adéla Jírková a Filip Slavík vyplňovali odborný test o obnovitelných zdrojích a Petr Tichý se ujal role fotoreportéra.

TÝM KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

DRUŽSTVO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Družstvo Královéhradeckého kraje se umístilo ve velice silné konkurenci na pěkném 8. místě. Účastníci si vedle medailí a diplomů přímo z rukou ministra životního prostředí odnesli nezapomenutelný zážitek. Tato jejich první zkušenost jim pomáhá s motivací k dalšímu studiu a přináší nové důležité portfólio pro další postup na vysoké školy a do budoucí praxe.

Samotní žáci byli velice spokojeni s organizací akce, s prezentacemi, které slyšeli od svých vrstevníků a je to pro ně výzva do dalšího ročníku. Za organizaci a vypravení delegace do celostátního kola děkujeme Mgr. Ivaně Tláskalové, Ing. Romanu Michálkovi a Mgr. Zbyňku Hruškovi.

Diplom Pavlu Imlaufovi

DIPLOM PAVLU IMLAUFOVI

Všem studentům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci našeho kraje a přejeme hodně úspěchů na mezinárodní úrovni soutěže Enersol 2016 v Brně, která se bude konat 14. – 15.4.2016. Tým České republiky bude reprezentovat nejlepší z našeho kraje, žák 2. ročníku ISŠ Nová Paka,  Pavel Imlauf.