Mezinárodní konference ENERSOL EU 2016 – pro ISŠ již po páté

Soutěž Enersol se za dvanáct let svého působení stala velice významnou a prestižní soutěží v oblasti ekologie, úspor energií, obnovitelných zdrojů, snižování emisí v dopravě nejenom v České republice, ale i v dalších státech EU, kam se postupně rozšiřuje. Mezinárodní konference soutěže Enersol 2016 se konala ve dnech 14. – 15. 4. 2016 ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně.

 

Tým České republiky

Tým České republiky

V letošním 12. ročníku se zde prezentovalo 26 prací. Na konferenci představili svoje projekty jen ti nejlepší, vítězové krajských kol, a srovnávali svoje práce s účastníky škol ze Slovinska, Rakouska, Slovenska a Polska.

Mezi významné projekty zařadili Slovinci svou práci s názvem „Wooden electric bike“, Rakušané „Green building“ a „Project E-Kart“, Slováci projekt „Fotovoltaický panel řízený z PLC“. Českou republiku zastupoval tým žáků pod vedením kapitána Ing. Miloše Palla. V něm Královéhradecký kraj reprezentoval vítěz krajského kola Pavel Imlauf z Integrované střední školy Nová Paka se svojí prací „Kaplanova přímoproudá turbína – učební pomůcka “. Jako jediný z Čech podal prezentaci jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Prezentace Pavla Imlaufa

Prezentace Pavla Imlaufa

Žáci mohli srovnávat kvalitu svých prací spolu s jazykovými komunikativními znalostmi svých spolužáků ze zahraničí. Všechny práce vykazovaly stále rostoucí a velmi vysokou odbornou úroveň.

Práce hodnotila odborná porota ve stejném složení jako v národním kole a neměla to vůbec jednoduché, protože prezentujícími byli jen ti nejlepší. Zvítězili tentokrát všichni a odměnou jim vedle medailí, pohárů a diplomů byla právě účast na této dvoudenní konferenci doplněná o odborné přenášky firem a vysokých škol ve vedlejším salónku a o kulturní program – Hvězdárnu a planetárium v Brně na Kraví hoře a večerní přednášku s filmem o historii města Brna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANaplnila se také slova Ing. Jiří Herodese, zakladatele soutěže Enersol z roku 2013, který tehdy řekl, že se tímto otevírají se další možnosti, aby žáci a studenti mohli využít výměnné pobyty mezi školami po společné Evropě. V závěru totiž vystoupil ředitel střední školy HTL Hollabrunn z Dolního Rakouska, který již 6 let spolupracuje na tomto projektu, aby osobně oznámil, že se tato soutěž bude v roce 2018 konat v Rakousku, a srdečně všechny pozval.

Po zhodnocení celé akce jednotlivými členy poroty se Ing. Herodes rozloučil slovy: „ Váš život bude šťastný, když ho vezmete do vlastních rukou podle zásad – ochraňujte svoji planetu. Buďte věrni tomuto heslu a rozvíjejte ho.“

Všem družstvům i jednotlivcům srdečně blahopřejeme. Je to již popáté z dvanácti ročníků soutěže Enersol, kdy se na stupních nejvyšších objevil právě žák naší školy a obstál v nadnárodní konkurenci.

Ocenění, pohár, medaile

Ocenění, pohár, medaile

A jak se o soutěži vyjádřil nezávisle na facebooku sám Pavel Imlauf? ,,ENERSOL 2016 je za námi, a já jsem velice rád, že jsem mohl reprezentovat naši školu, Královehradecký kraj i Českou republiku na všech třech kolech (krajské, národní a mezinárodní). Chtěl bych tímto poděkovat všem za podporu a organizátorům za opravdu perfektně odvedenou práci. Osobně jsem si to neskutečně užil, potkal jsem spoustu nových tváří, se kterými mi bylo ctí se seznámit. Děkuji, děkuji a ještě jednou děkuji a všem případným zájemcům do dalších ročníků doopravdy doporučuji účast.“

Tímto chceme také oslovit všechny šikovné chlapce a dívky, kteří mají zájem a chtějí se realizovat v takovýchto nebo podobných projektech, aby neváhali a navštívili naši školu. Pomůžeme jim dát dobrý základ a odraz do života.

Diplom od ministra životního prostředí

Diplom od ministra ŽP

Předání ocenění

Předání ocenění

 Pavel Imlauf a Diana Vilímková - host z HK

Pavel Imlauf a Diana Vilímková z HK

 

Fotovoltaický článek řízený PLC automatem za sluncem

Fotovoltaický článek řízený PLC automatem za sluncem

Slovenský fotovoltaický robot

Slovenský fotovoltaický robot