Aktuálně

Hesla do Bakaláře pro rodiče

Pro rodiče všech žáků školy bylo vytvořeno heslo pro přístup do informačního systému Bakalář: Hesla jsou k dispozici pro rodiče žáků studujících v Nové Pace v sekretariátu školy (Kumburská 846 Nová Paka) každý pracovní den od 6.00 do 14.15. Rodiče žáků studujících ve Vrchlabí si mohou heslo vyzvednout v sekretariátu ve Vrchlabí (Krkonošská 265) každý […]

MANUÁL MŠMT PRO PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 21/22

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 – PROVOZ A TESTOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ „MANUÁL“) Omezení vstupu zákonných zástupců do budovy školy. Podle pokynů MŠMT má být pohyb zákonných zástupců dětí, žáků a dalších osob uvnitř budovy školy omezen. Z tohoto důvodu nebude 1. 9. 2021 povolen vstup zákonných zástupců žáků. […]

Provoz škol od 1. 8. 2021!

  Provoz středních škol byl od 1. 8. upraven tak, že pro zkoušky ve školách platí : pokud se zkoušky účastní max. 20 osob, není třeba dokládat negativní test/prodělaný Covid/očkování.   Podle pokynů Ministerstva zdravotnictví jsou zaměstnanci povinni informovat zaměstnavatele o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které […]

Konzultace dálkového studia ve školním roce 2021-22

Výuka v dálkové formě studia bude ve školním roce 2021/22 probíhat v těchto dnech: pro  ročník(třída E1S) se budou konat konzultace každý lichý týden ve středu od 7.00 do 16.45, první konzultace proběhne 15. 9. 2021 od 7.55 hod. pro  ročník (třída E2S) se budou konat konzultace každý lichý týden ve čtvrtek od 7.00 do 16.45, první konzultace proběhne 2. […]

Výsledky 3. kola přijímacího řízení ze dne (30. 6. 2021)

Nástavbové vzdělávání (dálkové) – Provozní elektrotechnika, Provozní technika    IČ uchazeče                     výsledek  PŘ               SN 220                       přijat                                                                         […]

3. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků 2021/2022

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělávání přihlášky ke studiu je nutné podat průběžně do 24. června 2021   Učební obory – (tříleté denní) Přijímací zkoušky se v těchto oborech nekonají. Ve druhém kole přijímacího řízení do 1. ročníku roku 2021/2022 se u uchazeče hodnotí: výsledky v předchozím vzdělávání: známky z chování […]

Výuka od 24. 5. 2021

MŠMT povolilo od pondělí 24. 5. 2021 prezenční výuku nejen v odborném výcviku, ale také v teoretické výuce. Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu ze začátku školního roku, ale je nutné sledovat změny rozvrhu uvedené na webových stránkách školy! Změny rozvrhu nastanou již od pondělí 24. 5., protože v budově školy se budou psát didaktické testy […]

Matematický klokan 2021

Letošního ročníku soutěže Matematický klokan se zúčastnili i naši žáci, jak jste se už mohli dočíst v minulém článku na stránkách naší školy. Výsledky byly poslány do okresního a krajského srovnávání škol. Díky krásnému bodovému výsledku a neúčasti některých škol z jičínského okresu v letošním ročníku dosáhli Jonáš Skuhrovec a Vojtěch Šťastný v okrese na medailové pozice […]

Změna termínů maturitních a závěrečných učňovských zkoušek

V souvislosti s opatřením obecné povahy MŠMT (MSMT 3267/2021-1 a MSMT – 3258/2021-1) rozhodl ředitel školy o změně termínů maturitních a závěrečných zkoušek a dalších opatřeních. Změny termínů jsou zveřejněny v termínovém plánu školy, který najdete nawebových stránkách školy v záložce „Studium“. Příprava k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury a z cizíchjazyků bude […]