DISTANČNÍ VÝUKA POKRAČUJE!

Vážení žáci, rodiče,

Od pondělí 1. února dále pokračuje distanční výuka až do odvolání!

Vzdělávání touto formou je podle novely školského zákona č. 349/2020 Sb. pro žáky povinné.

Výuka bude opět probíhat prostřednictvím školních emailů, žáci jsou povinni se přihlásit do učeben, které založili vyučující.

Omlouvání absence pokračuje podle školního řádu jako při prezenční výuce (do 3 kalendářních dnů po začátku absence).

Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud se žákem nebo jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Pokud žák nemá technické možnosti k tomu, aby se zapojil do distanční výuky, musí informovat třídního učitele a budou mu po dohodě nabídnuty individuální konzultace i náhradní způsob předávání učebních materiálů.

Školní jídelna nebude v provozu.

Sledujte webové stránky školy, kde budete včas informováni o případných změnách!

 Mgr. Milena Mužíčková, zástupkyně ředitele školy.