Ukončování posledního ročníku vzdělávání.

Vzhledem k doporučení MŠMT ředitel školy rozhodl, že výuka ve 2. pololetí v posledním ročníku vzdělávání se zaměří pouze na předměty související s maturitní zkouškou a praktické vyučování (v maturitních oborech) a na předměty související se závěrečnou učňovskou zkouškou a praktické vyučování (v učebních oborech).

Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze
z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/21 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat komisionální zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku do konce března 2021, pokud o to žák ředitele školy požádá.

K závěrečné učňovské zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí školního roku 2020/21 závěrečného ročníku oboru vzdělání.

Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/21 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat komisionální zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku do konce května 2021, pokud o to žák ředitele školy požádá.

Mgr. Milena Mužíčková, zástupkyně ředitele