Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Informace o projektu

eu loga

Ve školním roce 2013 – 2014 a 2014 – 2015 bude na Integrované střední škole v Nové Pace realizován projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, který je podpořen dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

V rámci tohoto projektu se zaměříme na podporu technických učebních oborů, především oborů nástrojař, obráběč kovů a elektrikář. Do konkrétních klíčových aktivit projektu se zapojí nejen naše škole, ale také základní školy z našeho regionu a zaměstnavatelé, kteří dlouhodobě spolupracují s ISŠ.

Aktivity, které proběhnou v rámci projektu, pak pomohou žákům ZŠ a jejich rodičům při výběru vhodného učebního oboru a v orientaci na trhu práce. Ale nejen to, žáci základních škol budou mít možnost si prakticky vyzkoušet manuální zručnosti, které později zúročí nejen ve svém profesionálním životě, ale rovněž i ve svém soukromém životě.

Pro žáky základních škol budou připraveny dva kroužky, první se zaměřením na zpravování kovů a druhý kroužek poskytne žákům základní znalosti z oblasti elektrotechniky a programování. Kroužky budou probíhat celoročně a žáci si v jejich průběhu budou moci vyrobit například špízové jehly, kladívko, blikajícího smajlíka nebo blikající vánoční stromeček a hvězdičku. Kroužky budou probíhat v odborných dílnách ISŠ Nová Paka pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku. Oba kroužky budou určeny žákům osmých a devátých tříd ZŠ.

Žáci ze základních škol v Nové Pace, Staré Pace, Lázních Bělohrad, Jičíně, Studenci a z Pecky se budou moci zúčastnit exkurzí, které pro ně budou realizovány v průběhu celého školního roku a při kterých si budou moci vyzkoušet svoji manuální zručnost a také si prohlédnou zajímavé výrobky žáků ISŠ. Pod vedením žáků ISŠ si vyzkouší pájení, řezání, ohýbání plechů, programování na 3D tiskárně a vytisknou si jednoduchý výrobek. Seznámí se s možnostmi studia technických oborů, které jsou stále častěji žádány na trhu práce.

Projekt je také zaměřen na podporu žáků ISŠ. Ti se budou moci v průběhu konání projektu zúčastnit odborných přednášek realizovaných odborníky z praxe. Budou se moci seznámit s konkrétními požadavky na absolventy ze strany zaměstnavatelů a také získají nové informace přímo z praxe. Některé přednášky budou uskutečněny přímo na pracovištích konkrétních firem, ostatní v prostorách ISŠ.

Studenti ISŠ se také zúčastní čtyř několikadenních stáží na pracovištích firem, kde získají nové znalosti a vyzkouší si své získané dovednosti v praxi. Stáže budou probíhat ve firmách DEPRAG CZ, a.s. Lázně Bělohrad a ve firmě JABLORTON ALARMS. Stáže budou zaměřeny na prohloubení znalostí z oblasti programování CNC strojů a z oblasti zabezpečovací techniky. Po absolvování stáže bude žákům předáno osvědčení (certifikát) o absolvování stáže. Náklady na dopravu, pobyt v místě konání stáže a stravné budou plně hrazeny z projektu.

Pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku budou zakoupeny v rámci realizace projektu nové moderní výukové pomůcky. K výuce předmětu automatizace, elektrických měření a fyziky budou moci žáci a vyučující využívat nový interaktivní výukový panel. Na tomto panelu lze měřit různé veličiny, modifikovat jeho funkce, programovat je následně sledovat průhyb měření pomocí vzdáleného přístupu přes internet.

Pro výuku odborného výcviku získá naše škola nové pájecí stanice, měřicí přístroje, osciloskopy, generátory funkcí a další hodnotné pomůcky jako 3D tiskárnu. S těmito přístroji budou studenti ISŠ pracovat v rámci hodin odborného výcviku a budou také použity v době konání exkurzí a kroužků učených žákům ZŠ.

Dokumenty k projektu:

Interaktivní výukový systém –

  1. Kupní smlouva
  2. Výsledek výzvy
  3. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Učební pomůcky pro výuku OV –

  1. Kupní smlouva s podpisem
  2. Výsledek výzvy
  3. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Učební pomůcky pro výuku OV –

  1. Kupní smlouva
  2. Výsledek výzvy
  3. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek