Matematický klokan 2021

  

Tato celosvětově oblíbená matematická soutěž se letos v ČR konala v pátek 19. března. Naši školu reprezentovali hned čtyři žáci v kategorii Junior, tedy v kategorii 1. – 2. ročníků SŠ: Vojtěch Šťastný z R1, Anastázie Gavendová, Matyáš Janík a Jonáš Skuhrovec z R2. Vzhledem k epidemiologické situaci probíhala soutěž online formou. Žáci řešili 24 testových otázek, jejichž zadání jim bylo zasláno vyučujícím po řádném připojení se na online schůzku a po sdělení všech organizačních záležitostí. Na řešení úloh měli žáci 75 minut čistého času a po celou dobu byli pod dohledem vyučujícího, který garantuje, že celá soutěž proběhla fair play, tedy, že nikdo nepodváděl a nepoužíval například kalkulačku, učebnice nebo jiné pomůcky. K vypracování testu totiž musí soutěžící vystačit jen s vlastními vědomostmi a schopnostmi.

   Za správně zodpovězenou úlohu, kde se vždy vybírá z pěti možností, obdrželi soutěžící tři až pět bodů podle obtížnosti úlohy, za špatnou odpověď jim byl bod stržen. Pokud úlohu neřešili vůbec, žádný bod nezískali ani neztratili. Do začátku obdržel každý 24 bodů, celkový bodový výsledek se tedy mohl pohybovat mezi 0 a 120 body.

  Nejlepšího výsledku 54 bodů dosáhl Jonáš Skuhrovec, 40 bodů pak Vojtěch Šťastný. Všichni naši čtyři soutěžící dosáhli více bodů, než měli do začátku soutěže, což už se samo o sobě považuje za úspěch. Ono je totiž někdy pro soutěžícího velmi těžké rozhodnout se, zda bude riskovat a 3-5 bodů získá, nebo bod ztratí, pokud si není svým výsledkem úplně jistý. Výsledky našich žáků byly zaslány do krajského srovnávání škol.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy!

Mgr. Olga Vitvarová