Změna termínů maturitních a závěrečných učňovských zkoušek

V souvislosti s opatřením obecné povahy MŠMT (MSMT 3267/2021-1 a MSMT – 3258/2021-1) rozhodl ředitel školy o změně termínů maturitních a závěrečných zkoušek a dalších opatřeních.

Změny termínů jsou zveřejněny v termínovém plánu školy, který najdete na
webových stránkách školy v záložce „Studium“.

Příprava k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury a z cizích
jazyků bude trvat 15 minut.

Závěrečná učňovská zkouška se bude skládat pouze z písemné a praktické
části.

Mgr. Milena Mužíčková, zástupkyně ředitele.